« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 13

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

98.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.43-2018 ze dne 12.11.2018
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V návaznosti na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č.j.SZO-Us,bod ll,ze dne 9.3.2016
<br> schvaluji 13.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2018
<br> Kterým se příjmy i Výdaje zvyšují o 30 000,-Kč.Podrobná specifikace je uvedena v příloze <.>
<br> Výše uvedenou změnu v rozpočtu obce provede do 12.1 1.2018 ekonomka paní Jana Beclmá <.>
<br> V Hostašovících.12.11.2018
<br> fiat-QL
<br> Q
<br> l
<br> z'i P) 4 !
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec Hostašovice
<br> KEO-W X.11.250 ! UcOBy
<br> Rozpočtové změny roku 2018
<br> zpracováno: 12.11.2018 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.13
<br> PRIJMY Úroveň Rozpočet _ Rozpočet _ zav.ukazatelů Par PU' Org před změnou Zmena po změně PDP'S * 0000 1113 XXXX 200 000,00 17 200,00 217 200,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou * 0000 1340 XXXX 350 000.00 1 000,00 351 000,00 Poplatek za provoz systému shromažďováni,shěru,př * 0000 1381 XXXX 50 000,00 11 800,00 51 800,00 Daň Z hazardních her * PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 600 000100 30 000,00 830 Datum VYDAJE Úroveň Rozpočet _ Rozpočet _ záv.ukazale|ů Par PD' Org před změnou Zmena po změně PDP'S ' 3399 XXXX XXXX 285 000,00 7 500,00 292 500,00 Ostatní Záležitost kultury,církví a Sděí.prostředků " 3745 XXXX XXXX 280 000,00 20 500.00 300 500,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ' E112 XXXX XXXX 900 000,00 2 000,00 902 000,00 Zastupitelstva Obci WDAJE ' změna h'avn'c“ 1 465 000,00 30 000,00 1 495 000,00
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.13
<br> V souladu s ustanovením g 16 zákona č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením BZO-Us
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX dne: XX.XX.XXXX/
<br> na zasedání dne 0...

Načteno

edesky.cz/d/2539617


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz