« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - návrh rozpočtu na rok 2019 MŠ Hatě 19, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtu na rok 2019 MŠ Hatě 19, formát    
Finanční plán 2019
<br> Náklady — hlavní činnost
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> Mateřská škola Brno,Hatě 19,příspěvková
<br> organizace
<br> číslo synt.Název Náklady,hrazené z příspěvků MČ a z výnosů PO účtu
<br> 501 Spotřeba materiálu 131 000,00 kancelářské potřeby 15 000,00 čistící prostředky 40 000,00 knihy,učební pomůcky 20 000,00 tisk 12 000,00 ostatní materiál 34 000,00 hračky 10 000,00 vybavení teras tříd 45000 hračky pro pobyt venku 27600
<br> 502 Spotřeba energie 275 000,00 elektřina 75 000,00 voda 50 000,00 plyn 150 000,00
<br> 511 Opravy a udržování 95000 opravy,údržba,revize 95 000,00
<br> 512 Cestovné 5000
<br> 513 Náklady na reprezentaci
<br> 518 Ostatní služby 461 600,00 poštovné 11 000,00 telefon,internet,fax,rozhlas,TV 30 000,00 odvoz odpadu 2 600,00 pronájem klavíru 0 zabezpečovací služby 10 000,00 autodoprava 60 000,00 školení a vzdělávání zam.10 000,00 zpracování mezd 39 000,00 ostatní služby 60 000,00 věcné náklady 110 000,00 dovoz stravy 74 000,00 práce na PC 5 000,00 vývoz odpadu,septik 50 000,00
<br> 521 Mzdové náklady 100 000,00 odměny z F0 100 000,00 ostatní
<br> 524 Zákonné pojištění
<br> zdravotní pojištění
<br> sociální pojištění
<br> 525 Ostatní sociální pojištění 6 000,00 zákonné pojištění úrazu 6 000,00
<br> 527 Zákonné sociální náklady 2000 zdravotní prohlídky zaměstnanců 2 000,00 BOZP a PO Příděl do FKSP Pracovní oděvy a obuv
<br> 528 Ostatní sociální náklady
<br> 542 Jiné pokuty a penále
<br> 547 XXXXX a škody
<br> XXX Jiné ostatní náklady XX XXX,00 pojištění majetku a dalších rizik 22 000,00
<br> odvod za nesplnění ZPS
<br> ostatní
<br> 551
<br> Odpisy majetku
<br> 557
<br> Náklady z odeps.Pohledávek
<br> 558
<br> Nákup DDHM
<br> 563
<br> Kurzové ztráty
<br> 569
<br> Ostatní finanční náklady
<br> Náklady celkem
<br> 1 170 200,00
<br> Finanční plán 2019
<br> Výnosy
<br> Mateřská škola Brno,Hatě 19,příspěvková
<br> Název příspěvkové organizace: organizace číslo synt.Název Výnosy účtu 602 Výnos z prodeje služeb
<br> spolu...

Načteno

edesky.cz/d/2539178

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz