« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Návrh rozpočtu obce Osek na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Osek na rok 2019
Návrh rozpočtu obce Osek na rok 2019
<br> Třídění RS Ukazatele rozpočtu Minimální v Kč Maximální v Kč Účelové Druhové odpa položky P Příjmy celkem 3 418 000,00 Kč Tř.1 Daňové příjmy 3 267 000,00 Kč Tř.2 Nedaňové příjmy 89 000,00 Kč Tř.3 Kapitálové příjmy — Kč Tř.4 Dotace celkem 62 000,00 Kč Příjmy - závazné transferové vztahy 4112 Neinv.přijaté tra nsferv ze SR v rámci sou hr.dot.Vztahu 62 000,00 Kč v Výdaje celkem 5 944 000,00 Kč Rámcové ukazatele: Tř.5 Provoznívýdaje celkem 1 334 000,00 Kč Tř.6 Ka pitálové výdaje 4 610 000,00 Kč Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány (odpa) 2212 Silnice 15 000,00 Kč 2219 Chodníky 5 000,00 Kč 3111 Základníškolv 22 000,00 Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 50 000,00 Kč 3399 Ostatnízáležitosti kultury 4 000,00 Kč 3412 Sportovní zařízenív majetku obce 4 500 000,00 Kč 3631 Veřejné osvětlení 75 000,00 Kč 3632 Pohřebnictví 60 000,00 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 245 000,00 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 120 000,00 Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30 000,00 Kč 6112 Zastupitelstva obcí 437 000,00 Kč 6171 Činnost místní správy 290 000,00 Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 Kč 6320 Pojištěnífunkčně nespecifikované 16 000,00 Kč 6399 Ostatnífinanční operace 50 000,00 Kč 6402 Finančnívypořádání minulých let 15 000,00 Kč Finanční Vitaliy k jiným osobám 5512 5229 SDH Osek 30 000,00 Kč 3111 5339 ZŠ Sobotka 22 000,00 Kč 3722 5321 Město Sobotka - sběrný dvůr 20 000,00 Kč 6171 5321 neinvestičnítransferv obcím 1 000,00 Kč 6171 5329 neinvestičnítransfery veř.rozp.územní úrovně 32 000,00 Kč F Financování - 2 526 000,00 Kč 8115 Změna stavu finančních prostředků - 2 526 000,00 Kč
<br> Zpracovala: V.Hynková
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> )" '? „
<br> 42.3745-MP

Načteno

edesky.cz/d/2538217


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz