« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Informace o konání 2.zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou - 19.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání 2.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou - 19.12.2018.pdf
Obec Rtyně nad Bílinou IČ 00266574
Obecní úřad Rtyně nad Bílinou
<br>
Informace
<br> o konání 2.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> Obecní úřad Rtyně nad Bílinou v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání 2 <.>
<br> zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou,svolaného starostou obce
<br> panem Jaroslavem Liškou <.>
<br> Místo konání: Obec Rtyně nad Bílinou – zasedací místnost obecního úřadu
<br> Doba konání: 19.12.2018 od 16.00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1.Určení ověřovatelů zápisu
2.Schválení programu zasedání
<br> I.Rozpočet obce pro rok 2019+Střednědobý výhled rozpočtu obce 2020-2022
II.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za ¾ roku 2018 KÚÚK
III.Rozpočtové opatření č.7 ke schválenému rozpočtu 2018/ rozpočtové
změny/
IV.Činnost Finančního a kontrolního výboru obce 2018 + přestupkové komise
2018
V.Navýšení odměn ZO od 1.1.2019 + schválení dohod o PP členů ZO pro rok
2019 a dále – XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX
VI.Smlouva o výpůjčce s Ústeckým krajem – zábor obecních pozemků
v rámci plánované akce „ III/25817- Rekonstrukce mostního objektu 25817-1
Rtyně nad Bílinou“ na základě vyhlášeného záměru ze dne 14.11.2018
<br> VII.Různé /Požární ochrana obce - všeobecné informace,slavnosti + vánoční
strom 2019,Smlouva o dílo s ENVIPARTNER s.r.o.Brno – možnost dotace na
opravu MSH ve Rtyni nad Bílinou,GDPR 2019 návrhy smlouvy pro Obec + MŠ <,>
Smlouva se spolkem Anidef z.s.-útulek Žim,schválení finančního daru pro PO MŠ
Rtyně nad Bílinou./
<br> 3.Diskuze - ukončení
XXXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> Ve Rtyni nad Bílinou dne 11.12.2018
<br>
Vyvěšeno: 11.12.2018
Sňato: 19.12.2018

Načteno

edesky.cz/d/2537305

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz