« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Oznámení o předání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Městský úřad Beroun
Odbor životního prostředí
<br>
<br>
Adresa úřadu: e-mail: posta@muberoun.cz
Husovo nám.68 IČ: 00233129
266 01 Beroun-Centrum www.mesto-beroun.cz
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
10.12.2018 MBE/81420/2018/ŽP-BrE 20508/2018/ŽP Ing.Eliška Tesařová/ 311654281 zp6@muberoun.cz
<br>
<br>
Počet listů: 2
<br>
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
<br>
Oznámení o předání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa
<br>
Městský úřad Beroun,odbor životního prostředí,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 66
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,jako věcně příslušný orgán státní správy lesů podle § 48
<br> odst.2 písm.d) zákona číslo 289/1995 Sb.o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění
<br> (dále jen „lesní zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
<br> oznamuje všem vlastníkům lesa
<br>
o výměře méně než 50 ha v územní působnosti Městského úřad Beroun,že ve smyslu § 17 odst.1
<br> vyhlášky MZe č.84/1996 sb <.>,o lesním hospodářském plánování,v platném znění
<br>
<br> mohou bezplatně převzít lesní hospodářské osnovy (dále jen „LHO“) na Městském úřadu
<br> Beroun,odboru životního prostředí (Husovo nám.68,Beroun,první patro,kancelář C208)
<br> od 1.1.2019 každé pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin <.>
<br>
Při převzetí LHO se vlastníci lesa prokáží občanským průkazem.LHO budou předány pouze vlastníkům
<br> lesa nebo jejich zástupcům,písemně zmocněným k převzetí vlastnického separátu LHO <.>
<br> LHO byly zpracovány pro zařizovací obvod Beroun s platností od 1.ledna 2018 do 31.prosince 2027 <.>
<br> Zařizovací obvod Beroun zahrnuje katastrální území Bavoryně,Beroun,Běleč u Litně,Bítov u Koněprus <,>
<br> Broumy,Bubovice,Budňany,Bykoš,Černín u Zdic,Hlásná Třebaň,Hodyně u Skuhrova,Hostim ...

Načteno

edesky.cz/d/2537243

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz