« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2018
Skupinový vodovod Svitavy dobrovolný svazek obcí
<br> Zveřeinění schváleného rozpočtového opatření č.3/2018
<br> V následujícím přehledu jsou uvedeny informace ke schválenému rozpočtovému opatření č.3/2017 Skupinového vodovodu Svitavy:
<br> - rozpočtové opatření bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 29.11.2018
<br> - schválené rozpočtové opatření je od 7.12.2018 velektronické podobě zveřejněno na webových stránkách svazku,konkrétně:
<br> http:f/skupinovy.vodovodsvitavy.sweb.chzakon—o-rozpoctove—oclpovednostivrozpoctova—opatrení.php
<br> - do jeho listinné podoby je možno nahlédnout u účetní svazku,Ivety Benkové (budova MěÚ Svitavy,T.G.Masaryka 25,kancelář č.223)
<br> — schválené rozpočtové opatření je zároveň zveřejněno přímo na úředních deskách obcí sdružených ve svazku <.>
<br> Ve Svitavách dne 322018 Zpracoval: lng.XXXXX XXXXX,jednatel svazku
<br> Skupinový vodovod Svitavy
<br> dobrovošný svazek obcí
<br> ROZPOČTOVÉ OPA TŘENÍ č.3/2018
<br> V rozpočtu skupinového vodovodu Svitavy pro rok 2018 je třeba vlivem objektivně působících příčin upravit výši příjmů a výdajů <.>
<br> Výdaje (v tis.Kč)
<br> Třída 5 -— navýšit běžné výdaje o
<br> Výdaje Ostatní finanční operace 100,- Třída 5 —— ponížit běžné výdaje o
<br> Výdaje Pitná voda celkem 350,- Výdaje (v tis.Kč) Třída 6 -— ponížit kapitálové výdaje o
<br> Výdaje Pitná voda celkem 950,- Rekapitulace:
<br> Schválený rozpočet Poslední úpravy Upravený v tis.Kč rozpočtu v tis.Kč rozpočet v tis.Kč
<br> Nedaňové příjmy celkem 1350000 1400000 14.000,00 Běžné výdaje celkem 6.150,00 6.300,00 6.050,00 Kapitálové výdaje celkem 8.180,00 963000 8.680,00 Schodek/ přebytek (-/+) 830,00 1.930,00 730,00 Splátky ČMZRB a.s.-1.190,00 -1.190,00 -1.190,00 Splátky čs a.s.420,00 - 420,00 - 420,00 Financování 2.440,00 3.540,00 2.3.4000
<br> (= saldo s opač.znam.)
<br> Rozpočtové opatření č.03/2018 bylo schváleno členskou schůzí dne 29.11.2018 <.>

Načteno

edesky.cz/d/2535547


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz