« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 9/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 9/2018
OBEC KARLE Karle 4,568 02 Svitavy 2
<br> Usnesení č.9/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Karle konaného dne 25.11.2018
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX XXXXX J urenková,XXXXXXXXXX XXXXXXXX,XXX XXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX Omluveni:
<br> M
<br> X.Složení slibu členů zastupitelstva
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu (š 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> 3.Schválení programu
<br> 4.Volba starosty a místostarosty a) určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 0) volba starosty d) volba místostarosty
<br> 5.Zřízení kontrolního výboru a) volba předsedy kontrolního výboru b) určení počtu členů a volba členů kontrolního výboru
<br> 6.Jmenování kulturní komise - volba předsedy
<br> 7.Zřízení finančního výboru a) volba předsedy finančního výboru b) určení počtu členů a volba členů finančního výboru
<br> 8.Zřízení dílčích výborů
<br> 9.Rozhodnutí o odměnách 'za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
<br> 10.Rozpočtové opatření č.14
<br> 11.Diskuse
<br> _12.Závěr
<br> Zastupitelstvo obce Karle na svém ustavujícím zasedání dne 25.11.2018
<br> SCHVÁLILO 1) složení slibu všech členů zastupitelstva Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: O
<br> 2) ověřovatele zápisu : Havran,Jurenková zapisovatel : Jadrný Pro: 9 Proti: O Zdrželo se: 0
<br> 3) program ustavujícího zasedání Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: O
<br> 4a) uvolněná funkce zastupitelstva obce Karle : starosta obce neuvolněné funkce zastupitelstva obce Karle : místostarosta obce : členové zastupitelstva Pro: 9 Proti: O Zdrželo se: 0
<br> 4b) volba starosty a místostarosty obce Karle : veřejná Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: O
<br> 4c) zastupitelé zvolili starostou obce Karle.: Pavia Pavliše Pro: 9 Proti: O Zdrželo se: 0
<br> 4d) zastupitelé zvolili místostarostou obce Karle : XXXXXX J adrného Pro: X Proti: X Zdrželo se: O
<br> 5) zastupitelé zvolili předsedou kontrolního výboru obce Karle : XXXXXX Baran...

Načteno

edesky.cz/d/2535546

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz