« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov 18.12.2018 v 19.00

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov 18.12.2018 v 19.00
Pozvánka
<br> na veřejné zasedání
<br> Zastupitelstva obce Chotíkov
Termín
<br> dne 18.prosince 2018 od 19:00 v KZ Slávie
<br>
<br> Program
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti RO
2.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva a členů
<br> výborů
<br> 3.Schválení dotací obecním spolkům pro r.2019
4.Rozpočet pro r.2019
5.Rozpočtový výhled pro roky 2020-2021
6.Prodej části pozemků p.č.751/2 a 752/2 v k.ú.Chotíkov
7.Prodej části pozemku p.č.576/35 a koupě pozemku p.č.558/212 v k.ú.Chotíkov
8.Prodej části pozemku p.č.53/1 a 582/3 v k.ú.Chotíkov
9.Prodej pozemku p.č.582/115 v k.ú.Chotíkov
10.Určení člena zastupitelstva ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu
<br> dle ust.§ 47 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon
<br> 11.Určení zástupce obce v DSO skládka odpadů Chotíkov
12.Stanovení ceny stočného pro r.2019
13.Návrh kalkulace ceny vodného pro Kirchl pro r.2019
14.Diskuse
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zveřejněno dne 10.12.2018
<br> Elektronicky zveřejněno dne 10.12.2018

Načteno

edesky.cz/d/2535001

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz