« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023
Obec Horní Slivno KEO-W 1.11.245 / Uc19j
<br> Schválená úprava Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 a zpracováno: 27.11.2018
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2023 dle paragraf� - sumárn�
strana: 1 / 2
<br> Datum schválení 26.11.2018,usnesením �.60/2018
P Ř Í J M Y dle paragrafů
Paragraf Název rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 PAR celkem
0000 4 275 200 18 287 200 10 427 500 4 436 500 4 516 500 41 942 900
2310 Pitná voda 360 000 360 000 360 000 370 000 380 000 1 830 000
3117 První stupe� základních škol 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 600 000
3613 Nebytové hospodá� ství 99 000 99 000 100 000 100 000 100 000 498 000
3632 Poh� ebnictví 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000
3722 Sb� r a svoz komunálních odpad � 63 000 63 000 68 000 68 000 68 000 330 000
6171 � innost místní správy 137 300 137 300 137 300 137 300 125 000 674 200
6310 Obecné p� íjmy a výdaje z 1 500 1 500 1 000 1 000 1 000 6 000
<br> Celkem: 5 059 000 19 071 000 11 216 800 5 235 800 5 313 500 45 896 100
<br>
<br> V Ý D A J E dle paragrafů
Paragraf Název rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 PAR celkem
2212 Silnice 130 000 50 000 400 000 400 000 1 000 000 1 980 000
2310 Pitná voda 429 000 429 000 439 000 439 000 449 000 2 185 000
2321 Odvád� ní a � išt� ní odpadních vod 1 200 000 29 080 000 9 250 000 1 240 000 230 000 41 000 000
3111 Mate� ské školy 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000
3113 Základní školy 100 000 100 000 100 000 110 000 110 000 520 000
3117 První stupe� základních škol 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 600 000
3314 � innosti knihovnické 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000
3330 � innosti registrovaných církví a 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 175 000
3399 Ostatní záležitost kultury,církví a 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000
3421 Využití volného � asu d� tí a 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 225 000
3613 Nebytové hospodá� ství 265 000 265 000 165 000 165 000 165 000 1 025 000
3631 Ve� ejné osv� tlení 75 000 75 000 85 000 8...

Načteno

edesky.cz/d/2533970


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz