« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - Vyhl.č. 2018/014 MRCR Návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4277.pdf (375.28kB)
Mikroregion Chrudimsko ICO: 709 50 792
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> P'íimy v Kč v tis.Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 733 000,00 733,00 Třída 4 Přijaté dotace 270 000,00 270,00 PŘÍJMY ' ' 1 003 000,00 “ : ' i 1 003,00 Výdaje v Kč v tis.Kč L Třída 5 Běžné výdaje l 003 000,00 1 003,00 “VÝDAJE ' 1 003 000,00 1 003,00
<br> P'íjmy & Odvětvové třídění Kč 0000 neinvestiční transfer od obcí a měst 270 000 3900 přijaté nekapitálové příspěvky (projekt CSS) 732 000 63 lO příjmy z úroků l 000 PŘÍJMY ' ' - _ * 1 003 000 Výdaje 2143 cestovní ruch 50 000 3419 ostatní tělovýchovná činnost 10 000 3639 územní rozvoj a komunální služby 280 500 3900 projekt CSS 660 000 6310 služby peněžních ústavů _ 2 500 VÝDAJE-„ „ „4.\.\ <.>,<.> \ '.<.> „d ;r„ „_ „„ Í„„* _.A * — „».'._1003„00.0.V Chrudimi: 19.11.20l8 _ wwwašam.v v _— v '.' e.: Vypracovala.Naděžda Stepankova I Č 0- 269 905 ©
<br> 27 41- 2018 588 0133311 <,>
<br> Vyvěšeno na úřední a elektronické desce:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Sejmuto z úřední & elektronické desky: 1 3 42- 2018.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.razítko,podpis

Načteno

edesky.cz/d/2533535


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz