« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - 2018/015 MRCR Návrh SDV na roky 2020-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4278.pdf (336.79kB)
Mjkroregion Chrudimsko ICO: 709 50 792
<br> Návrh střednědobého výhledu na roky 2020 - 2022
<br> Příjmy 2020 2021 2022 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 269 000,00 269 000,00 269 000,00 Příjmy z úroků na BÚ ] 000,00 1 000,00 1 000,00 [ PŘÍJMY 270 000,00 270 000,00 270 000,00 Výdaie 2020 202l 2022 [Běžné vvdaje 270 000.00 270 000,00 270 000,00 j VÝDAJE 270 000,00,270 000,00 270 000,00 XXX.XXXX _ —,' '—;___»t_í,eol f * mul “ - ' 0an
<br> Komentář k rozpočtovému g'hledu Příjmy jsou tvořeny hlavně z příspěvkůjednotlivých obcí Mikroregionu Chrudimska <.>
<br> Výdaje zahrnutí provozní náklady a rezervu na plánované akce v rámci mikroregionu,které budou realizovány Z dotací <.>
<br> Platí pravidlo: PŘÍJMY _ VÝDAJE = Přebytek (+) / Schodek (-) = mínus/plus FINANCOVÁNÍ
<br> V Chrudimi: l9.l l.2018
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXXX ímxgwmgřm „ „,<.>,__,I X:XXXXX.Vyvešeno na uredni a elektronicke desce: 2 7 -1]- 2018.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.538013321 <.>
<br> Sejmuto z úřední & elektronické desky: 1 3 "12 _ 2018.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.razítko,podpis

Načteno

edesky.cz/d/2533534


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz