« Najít podobné dokumenty

Obec Očelice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Očelice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva – 17.12.2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PPOOZZVVÁÁNNKKAA
<br>
<br>
na veřejné zasedání Obecního zastupitelstva v Očelicích
<br>
<br>
<br> Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva
<br>
<br> ssee kkoonnáá vv ppoonndděěllíí ddnnee 1177.<.> 1122.<.> 22001188
<br>
od 19.15 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu <.>
<br>
<br>
Předpokládaný program:
<br>
<br> 1.Kontrola usnesení z minulého jednání
<br> 2.Rozpočtové provizorium na rok 2019
<br> 3.Inventarizace majetku obce za rok 2018
<br> 4.Zabezpečení vánočních oslav
<br> 5.Rozpočtové opatření
<br> 6.Dodatek ke smlouvě o odvozu odpadu-Marius Pedersen
<br> 7.Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
<br> rozsahu na akci „Územní plán Očelice“
<br> 8.Různé
<br>
<br>
<br>
Zveme všechny občany,aby projevili svoje názory <.>
<br>
<br>
<br> Za Obec Očelice
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXX
starostka obce
<br>
<br>
<br>
<br>
POZVÁNKA

Načteno

edesky.cz/d/2530100

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Očelice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz