« Najít podobné dokumenty

Obec Komorní Lhotka FM - Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Komorní Lhotka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Komorní Lhotka FM.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE l)
<br> "e molbach do zastupitelstťa obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<br> 15949Faíěb<9ů$a.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.okres.FFýQsFrMÁFFsF.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.konaných ve dnech (dne).5:l9:.7.6:19:2933.<.>.byly podle Výsledků pře“zatfch
<br> od OkISkO"ýCh “olebních komisí zjištěný "ýsledky "oleb " obcí <.>
<br> Počet "olebních okrsků 1 Počet okrsk0“fch "olebních komisír které předaly řýsledek hla50"ání 1 Seznam čísel folebních okrsků,jejichž "fsledkj nebyl; předány ———————— Počet Tolebních obvodů 1 Celko"f počet osob zapsaných “e Tfpísech ze seznamu "olíčů a jejich dodatků 107? Celk0"f počet folíčů,kterfm byl; "ydaný úřední obálky 715 Celk0"ý počet odeřzdanfch úředních obálek 715
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení "ěk Pořadí na HL Počet hlasů 2"olení "olební strana č,1 — Změna pro Komorní Lhotku 1.XXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXX XXXXXX XX X.XXX "olební str_na &,X — Nezá"islí pro Komorní Lhotku 1.MilOSlBÝ Hampel F7 1.306 2.Jarosla" Szromek 43 2.261 3.XXXX XXXXX XX X.XXX X Jaroslav Santaríus XX X.23? Volební strana č.3 — Neza"íslí Godula 1.I"o Sztefek 50 2.149
<br> "olební strana č.4 — NEZÁ"ISLÍ 1.Andrea Sztefk0"a 42 1.231 2.XXXXXX XXXXXX XX X.XbX
<br> Volební strana č.5 _ SDRUŽENÍ NEZÁ“ISLÝCH KANDIDÁTÚ 1.Stanisla" Čmiel 61 l.163 2.Halina Zíentk0"a 53 2.159
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
<br> Pořadí Jmeno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.Volební strana č.1 _ Změna pro Komorní Lhotku 1.Jaroslaf Konderla 40 1.130 2.Tomáš Šinqel 54 4.119 3.Pařol Šmíček 45 5.110 4.Hana MohleTa 37 6.126 5.Daůíd Chytil 44 7.100 6.Vít Strunal 38 B.114 ?.XXXXX XXXXX XX X.XXX X."lasta S"ačínX"á XX XX.103 9.Tomáš Aknaí 35 11.Bf "olební strana č.2 — Nezá“islí pro Komorní Lhotku 1.XXXXXX XXXXXXXXXXX XX X.XXX
<br> XXXXXX — str <.>
<br> O <,_ <.>
<br> V/B
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> 2.Elen Pa“elk...

Načteno

edesky.cz/d/2528427

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Komorní Lhotka FM      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz