« Najít podobné dokumenty

Obec Jankovice (Pardubice) - Návrh rozpočtu obce Jankovice na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jankovice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu obce Jankovice na rok 2019
<br> Na základě Zákona 250/2000 Sb.zveřejňuje obec Jankovice návrh rozpočtu na rok 2019
<br> Celkové příjmy rozpočtu ve výši 4 050 300
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 4 050 300
<br> Rozpočtové příjmy Paragraf Položka
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fin <.>
pož <.>
<br> 0 1111
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 0 1112
<br> Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů 0 1113
<br> Daň z příjmů PO 0 1121
<br> Daň z přidané hodnoty 0 1211
<br> Správní poplatky 0 1361 500
<br> Obec JANKOVICE
<br> Jankovice 27,535 01 Přelouč
Email: obecjankovice@seznam.cz
www.obec-jankovice.cz
<br> Předpoklad příjmů na rok 2019
<br> 850000
<br> 13000
<br> 72000
<br> 730000
<br> 1600000
<br> Správní poplatky 0 1361
<br> Poplatek komunální odpad 0 1340
<br> Poplatek ze psů 0 1341
<br> Daň z nemovitostí 0 1511
<br> Prodej pozemků 1019 3111
<br> Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2341 2139
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131
<br> Příjem z poskyt.služeb a výrobků 6171 2111
<br> Příjmy z pronájmu ost.nem 6171 2132
<br> Příjmy z úroků 6310 2141
<br> Rozpočtové příjmy celkem
Rozdíl výdaje - příjmy
<br> 4 050 300
0
<br> 500
<br> 260000
<br> 5500
<br> 350000
<br> 30000
<br> 2000
<br> 20000
<br> 12000
<br> 105000
<br> 300
<br>
<br> Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Výdaje
Návrh výdajů na
<br> rok 2019
Úpravy drobných vodních toků 2333
Nákup projektové dokumentace:
<br> Nádrž Jankovice 200 000
<br> Horní Senický rybník 150 000
<br> Ostatní záležitosti kultury 3319
Ost.osobní výdaje (mzdy kronikářům) 5021 18 000
<br> Rozhlas a televize 3341
Nákup.ost.služeb (poplatky rádio) 5169 600
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a
sdělovacích prostředků
<br> 3399
<br> Ostatní osobní výdaje 5021 20 000
<br> Nákup mat.(SPOZ jubilanti,vítání občánků) 5139 5 000
<br> Pohoštění (SPOZ) 5175 6 000
<br> Věcné dary 5194 13 000
<br> Využití volného času dětí a mládeže 3421
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 1 000
<br> Nákup materiálu j.n – akce pro děti 5139 20 00...

Načteno

edesky.cz/d/2527741

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jankovice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz