« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 02112018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 02112018
Obecní úřad Leškovice tel: 722 695 930,736 258 586 Leškovice 38,58282 Golčův Jeníkov leskovicehb©leskovicehbcz
<br> ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LESKOVICE
<br> poř.číslo: 02/11/2018 konané dne: 29.11.2018 v 18:00 hod.v zasedací místnosti OÚ
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva:
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Leškovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:05 hodin starostou obce panem Michalem („dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu šesti členů
<br> zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (& 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele:
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu XXXX XXXXX Červencla a XXXX XXXXX Valu a zapisovatelem XXXX XXXXXX Michala.K návrhu nebyly vzneseny žádne' protinávrhy.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Leškovice určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXX Červencla a XXXX XXXXX Valu a zapisovatelem XXXX XXXXXX Michala <.>
<br> Hlasování: Pro: X členů,Proti: 0 členů,Zdrželi se: 0 členů
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu:
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění bodů v programu.Před hlasováním
<br> dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> 1/5 02112018
<br> Obecní úřad Leškovice tel: 722 695 930,736 258 586 Leškovice 38,58282 Golčův Jeníkov leskovicehb©leskovicehb.cz
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Leškovice schvaluje následující program zasedání:
<br> 1) Prodej části pozemku p.č.110/1 dle přiložené situace
<br> 11) Nadační fond Rafael dětem
<br> 111) MŠ Hab...

Načteno

edesky.cz/d/2527518

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz