« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - Schválení pravidel rozpočtového provizoria obce Ždírec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválení pravidel rozpočtového provizoria obce Ždírec
Schválení Pravidel rozpočtového provizoria obce Ždírec
<br> Na této úřední desce obce Ždírec byla vyvěšena na dobu nejméně 30 dnů Pravidla rozpočtového provizoria obce Ždírec na rok 2019 <.>
<br> Pravidla rozpočtového provizoria byla v souladu se zákonem č.2502000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v aktuálním znění.kdy při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmi měsiční výdaje územního samosmávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok.Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě,že jejich zvýšení přímo souvisi se zvýšením financováni výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancovaní projektů spolutinancovaných : rozpočtu Evropské unie <.>
<br> Pravidla rozpočtového provizoria obce Ždírec nepřekročí jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu obce Zdirec schváleného pro předchozí rozpočtový rok 2018.Závazky z minulých let budou hrazeny <.>
<br> Správce obce Ždírec _sohvaluje dne 6.prosince 2018 Pravidla rozpočtového provizoria obce Zdirec <.>
<br> Ve Ždírci dne 6.prosince 2018
<br> _! ďďfów/ r.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Správce obce Ždírec

Načteno

edesky.cz/d/2524571


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz