« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Záměry statutárního města Brna, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna, formát    
č.j.MMB/0482982/2018 /Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej části pozemku p.č.1654/1,k.ú.Bystrc – ostatní plocha,o výměře 198 m2.Pozemek je
ve vlastnictví statutárního města Brna a ve správě ZOO Brno a stanice zájmových činností <,>
<br> příspěvkové organizace.Plocha včetně výměry je uvedena v přiložené mapě <.>
<br>
Účel pronájmu: část pozemku bude pronajímána za účelem provozu a údržby
<br> tenisových kurtů
<br>
Doba pronájmu: na dobu neurčitou
<br>
Další podmínky budou sjednány v nájemní smlouvě <.>
<br>
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru Vám poskytne Ing.XXXXX XXXXXXXXX,Odbor životního prostředí Magistrátu
<br> města Brna,Kounicova 67,601 67 Brno,tel.542174156,e-mail: brychtova.adela@brno.cz)
<br>
<br> č.j.MMB/0482982/2018 /Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 2.prodej pozemku p.č.4059/3 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 29 m²,k.ú.Bystrc
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,<,> dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br> Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> vedoucí MO MMB
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno: od:
<br> do:
<br>
2018-11-29T11:28:40+0100
RNDr.XXX XXXXXXXXX XXcdXfXfXbfXXdXXXXXfXeXXXXcXXXbaXXfXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2524310

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz