« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Výběrové řízení na prodej pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na prodej pozemků
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42 128 00 NOVÉ MĚSTO PRAHA 2 ÚZEMNÍ F_RACOVIŠTĚ PLZEN
<br> RADOBYČICKÁ 14 30100 PLZEIŠI
<br> ODBOR HOSPODAŘENÍ s MAJETKEIVI STÁTU
<br> lííííllílllllílílíl |||||lí||||íí||||||||íí||íí|l||||||||ííí| <,>
<br> 33928/P/2018-HMSU
<br> Obec Otěšice vAs DOPIS ZN.: 11.„ „_ PRIJATO DNE“
<br> 33401 Otesrce NAŠE C_i; UZSVM/P/24230/2018-HMSU VYŘIZUJE' XXXXXXXXX XXXXX ÚTVAR: XXXX TELEFON: +XXX XXXXXX XXX E-iVíAIL: MarieVaíentova©uzsvmcz DAT.SCHRANKA: Bmafszi DATUIVIí 19.11.2018
<br> Výběrové řízení s následnou aukci na prodej pozemků v k.ú.Otěšice,obec Otěšice,okres Plzeň-jih
<br> Vážení <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako organizační složka státu příslušná hospodařit s níže uvedeným majetkem České republiky Vás informujeo konání výběrového řízení s následnou aukci na zjištění zájemce o koupi pozemkových parcel KN č.1436114,1436118 a 1436/19 v kat.území Otěšice,obec Otěšice okres Plzeň-jih.Výběrové řízení bude zahájeno dne 5.12.2018 a nabídky na koupi budou přijímány do úterý 5.2.2019 do 8: 30 hod.Otevírání obálek se uskuteční dne 5.2.2019 v 9:00 hod.v sídle Územního pracoviště Plzeň,Radobyčická 14,Plzeň,vzasedací místnosti vl.patře,dveře č.215 <.>
<br> Současně Vás žádáme o vyvěšení vyhlášení „VÝBĚROVÉ Řízení s NÁSLEDNOU AUKCÍ“ na úřední desku a webové stránky obce - vyvěšení dne 5.12.2018 a sejmutí dne 5.2.2019 <.>
<br> V příloze Vám zasíláme vývěsku VŘ.Další informace o výběrovém řízení a související dokumenty jsou k dispozici na webové adrese www.nabidkamajetkucz,a dáte v sídle Uzemniho pracoviště Plzeň,Radobyčicka' 14,301 00 Plzeň <.>
<br> Děkujeme za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Mgr.Karolina Smíškova pověřena zastupovaním pracovního místa vedoucí oddělení Hospodaření s majetkem v účetní evidenci
<br> Příloha: vývěska VŘ
<br> || | ||í| lííííllííllííííllíllííílllí||||ííí|||||í|l|íí|
<br> 30226/P/201B-HMSU Čj.: UZSVM/P/ziaswama-HMSU
<br>,Uřad pro zastupování státu ve věc...

Načteno

edesky.cz/d/2522231

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz