« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022
Skupinový vodovod Svitavy dobrovolný svazek obcí
<br> Zveřeinění návrhu střednědobého vvhledu rozpočtu na období 2020-2022
<br> V následujícím přehledu jsou uvedeny informace k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Skupinověho vodovodu Svitavy na období 2020-2022:
<br> - vyhled bude projednán členskou schůzi svazku dne 21.12.2018
<br> - návrh výhledu je od 4.12.2018 v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách svazku,konkrétně: http://skupínovy.vodovod.svitavy.sweb.cz/zakon-o-rozpoctove-odpovednosti__strednedoby—vyhled.php
<br> - do jeho listinné podoby je možno nahlédnout u účetní svazku,Ivety Benkove' (budova MěÚ Svitavy,T.G.Masaryka 25,kancelář č.223)
<br> - návrh výhledu je zároveň zveřejněn přímo na úředních deskách obcí sdružených ve svazku <.>
<br> Ve Svitavách d e 4.12.2018 Zpracoval: lng.XXXXX XXXXX,jednatel svazku
<br> SKUPINOVÝ vooovoo SVITAVY,T.G.Masaryka 40/25,Svitavy 568 02,IČ: 60891068 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2022
<br> P Ř í.: M v 2020 2021 2022 Třída 2 — Nedaňové příjmy celkem 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Příjmy z pronájmu - pitná voda 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Pitná voda celkem — pojistné plnění 0,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM 14 000,00 14 000,00 14 000,00 VÝDAJE Třída 5 - Běžné výdaje celkem 5 080,00 5 480,00 5 280,00 Pitná voda celkem 3 165,00 3 665,00 3 465,00 Obecné výdaje ?.finančních operací 15,00 15,00 15,00 Ostatní finanční operace 1 900,00 1 800,00 1 800,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem 8 500,00 8 100,00 8 300,00 Pitná voda celkem 8 500,00 8 100,00 8 300,00 VÝDAJE CELKEM 13 580,00 13 580,00 13 580,00 F | N A N c o v A N E Třída 8 - Financování celkem -420,00 -420,00 420,00 Splátky ČMZRB a.s.0,00 0,00 0,00 Splátky čs a.s.420,00 420,00 420,00 Změna stavu peněžních prostředků na účtech 0,00 0,00 0,00 Ostatní financová ní (použita výše prostředků v PF a ost.dluhopisech) 0,00 0,00 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 420,00 -420,00 420,00 REKAPITULACE Příjmy celkem 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Výdaje celkem 13 5...

Načteno

edesky.cz/d/2521136

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz