« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2019
Skupinový vodovod Svitavy dobrovolný svazek obcí
<br> Zveřeinční návrhu rozpočtu na rok 2019
<br> V následujícím přehledu jsou uvedeny informace k návrhu rozpočtu Skupinoveho vodovodu Svitavy na rok 2019:
<br> - rozpočet bude projednán členskou schůzí svazku dne 21.12.2018
<br> - návrh rozpočtu je od 4.12.2018 v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách svazku,konkretně: http:.f/skupinovy.vodovod.svitavy.sweb.cz/zakon-o-rozpoctovez-odpovednosti_rozpocetphp
<br> - do jeho listinné podoby je možno nahlédnout u účetní svazku,Ivety Benkove (budova MěÚ Svitavy,TG.Masaryka 2S,kance1ářč.223)
<br> — návrh rozpočet je zároveň zveřejněn přímo na úředních deskách obcí sdružených ve
<br> svazku.\ \.5 \;
<br> Ve Svitavách dne 4.l2.2018 Zpracoval: lng.Man k XXXXX,jednatel svazku
<br> Skupinový vodovod Svitavy
<br> dobrovolný svazek obcí
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> RoZpočet dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy na rok 2019 v objemu 14.000 tis.vychází z plánu akcí a dalších potřeb svazku v roce 2019 a zároveň představuje finanční možnosti svazku a způsob využití finančních prostředků v roce 2019 <.>
<br> Rozpočet svazku na rok 2019 je sestaven ze tří částí,a to části příjmové v celkové výši 14.000 tis.Kč,části výdajové ve výši 13.850 tis.Kč a části financování ve výši 1.460 tis.Kč.Rozpočet počítá k 31.12.2019 se zůstatkem na bankovních účtech ve výši 155 tis.Kč a výši prostředků v podílových fondech & státních dluhopisech v částce 233 tis.Kč <.>
<br> Rozpočet na rok 2019 (v tis.Kč)
<br> PŘÍJMY CELKEM: 14.000,- VYDAJE CELKEM: 13.850,- PŘEBYTEK: 150,- FINANCOVÁNÍ: „ - splátky QMZRB a.s.- 1.190,- - splátky CS a.s.— 420,- - přebytek rozpočtu 2018 1.460,-
<br> Čleuska' schůze dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy projedná návrh rozpočtu na rok 2019 dne 21.prosince 2018 <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 20.prosince 2018 na adresu Skupinový vodovod Svitavy,T.G.Masaryka 25,568 02 Svitavy nebo ...

Načteno

edesky.cz/d/2521135

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz