« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Pozvánka na veřejné zastupitelstvo obce Žiželice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zastupitelstvo obce
OBEC ŽIŽELICE
<br> Vážení členové zastupitelstva obce,vážení občané <,>
na základě ustanovení § 92,odst.1) zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
svolávám
<br>
1.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žiželice
na středu 12.prosince 2018 od 17:00 hodin do  zasedací místnosti obce
<br> Program:
<br> Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,schválení programu
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce Žiželice
Volba předsedy sportovní výboru,doplnění členů výboru sportovního a kulturního
Prodej pozemků – k.ú.Stroupeč 433/1 části,312/4
Zřízení osadních výborů
Inventarizace majetku Obce Žiželice za rok 2018
Rozpočet na rok 2019
Plán hospodářské činnosti na rok 2019
Rozpočtové změny č.5/2018
Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření
Hospodaření obce Žiželice
Revokace usnesení ze dne 21.09.2018 bod 9.a nahrazeno novým
Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem na změně územního plánu
Žádosti o dotace z MMR – dotační titul 2.5DT 117d8210E,2.7.DT117d8210G
Ostatní - souhlas se sídlem honebnímu společenství Žiželice,internetové stránky obce,uvolnění starostky z pozice účetní,výběrové řízení na pozici účetní,aktualizace nájemních smluv - zahrady,zemědělci,poplatek za odpady na rok 2019
Různé
Závěr
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXX
starostka obce Žiželice
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce : 5.12.2018
<br> Sejmuto z úřední desky : 13.12.2018

Načteno

edesky.cz/d/2521109

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz