« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - kalkulace ceny vodného na 2019 Vodárna Plzeň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

kalkulace ceny vodného na rok 2019 Vodárna Plzeň
VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ eno KALENDÁŘNÍ ROK 2019
<br> Tabolkdč ) _! Příjemce vodného a sločného Vodárna Plzeň a.; l _ Provozovatel Vodárna Plzeň a.s <.>,IČ: 25205525 * m Vlastník obec Chotíkov,IČ: 00257334 IV Formulář __ A ' '— V Index _ 9 VI IČFE související s cenou 3208-553275:00257834-111-25205625 _ “ Náklady pro výpočet ceny pro vodné Měrná Voda pitná Řádek Nákladové položky jednotka W —201íM Oč.skut.Kalkulace 1 2 Za 3 4 1.Materiál mil.Kč 1,029 1,01? 1.1 durová voda podzemní + povrchová mil.Kč 3.2 - PV převzatá + DV předaná k čištění mil.Kč 1,029 1,01? 1.3 - chemikálie ' mil.Kč k 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 2.Energie mil.Kč 0,023 0,016 2.1 — elektrická energie mil,Kč 0,023 0,016 22 - ost.energie jplvn,pevná a kapalná energie) mil Kč _ 3.Mzdy mil.Kč 0,077 0,085 3.1 - přímé a režijní mzdy mil.Kč 0,057 0,063 3.2 - csiamí osobni náklady mil.Kč 0,020 0,023 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,340 0,346 43.- odpisy,mil Kč 4.2 » opravy infrastruklurního majetku mil.Kč 0,340 0,346 4.3 - nájem inirastruktumiho majetku mil.Kč 5-4 — prostředky obnovy infrastrukturního mil,Kč majetku 5.Provozní náklady mil.Kč 0,162 0,165 5.1 - poplatky za vypnuštění odpadních vod mil.Kč 5.2 - ostatni provozní náklady externí mil.Kč 0,022 \ 0,022 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režií mil.Kč 0,140 0,143 6.Finanční náklady mil.Kč B* ?.Ostatni výnosy _ mil.Kč 8.Výrobní režie mil.Kč 9.Správní režie mil.Kč 0,040 0,051 Úplné vlastni náklady vč.prostředků na 10.mil.Kč 1,670 1,680 obnovu A Hodnota souvisejícího iM dle VÚME mil.Kč 52,55 52,55 [) Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,052 0,050 „_Ě,— ztoho domácnosti mil.m3 0,033 0,033 F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 C1 - z toho domácnosti mil rna „ H Voda srážková fakturovaná _ mil.m3 ! Voda odpadní čištěná mil,rns ] Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,062 0,061 i( Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 Tabulkač 2 Kalkulovaná cena pro vodné Řádek Voda pitná Text Měrná jednotka Poznámka Kalkulace 1 2 za zb aa 11....

Načteno

edesky.cz/d/2518699

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz