« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Pozvánka na veřejné zasedání 12.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání 12.12.2018
Obec Hořovičky
<br> zve všechny občany na
veřejné zasedání zastupitelstva obce
konaného ve středu
<br> dne 12.12.2018 od 17 °° hod
<br> v zasedací místnosti OÚ Hořovičky
<br>
<br> Program jednání :
1.Zahájení
a) určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
b) schválení programu jednání
2.Žádosti
a) záměr prodeje pozemku par.č.738/1 v k.ú.Hořovičky
b) žádost o příspěvek MŠ Hořesedly
3.Různé
a) rozpočet obce na rok 2019
b) navýšení odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
c) plán inventur pro období 2018-2022
d) jednací řád zastupitelstva obce Hořovičky
e) rozpočtová změna č.6/2018
f) pověření starostky obce prováděním rozpočtových změn
g) KoPÚ s rekonstrukcí přídělů – Plán společných zařízení /aktualizace/
4.Diskuse
5.Závěr

Načteno

edesky.cz/d/2517162

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz