« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Záměr obce 01092018 2018 prodej části pozemku 110/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce 01092018 2018 prodej části pozemku 110/1
VYKAZ DOSAVADNIHO A NOVEHO STAVU UDAJU KATASTRU NEMOVITOSTI Dosavadní stav Nový stav Porovnání » mvom ovldonce právních vztahů Označení Výměra parcely Druh pozemku Označení Výměra parcely Druh pozemku Typ stal/oy Zpús.Díl přechází z pozemku V'měra dílu pozemku pozemku určení označeného V Číslo listu y Označení parc.číslem na m 2 Způsob využítí parc.číslem ha m 2 Způsob využítí Způsob využití výměr " 331213211 dřŠVŽŠŽŘÉĚZ' vlastníctví na m 2 dílu 51.45 4 54 zast.pl.51.45 4 54 zast.pl.mg;,0 51.45 89 4 54 110/1 15 01 % 110/1 14 33% 0 110/1 10001 14 33 110/9 68 ———i—_i:;';'-„„-a 0 110/1 10001 se 19 55 19 55 Seznam souřadnic (S—JTSK): Souřadnice pro zápis do KN g Čislo bodu Y X kk Poznámka 139—7 667876.09 1089123.59 3 roh bet.sl.667868.25 1089l3l.06 3 roh Zdi 66787l.07 1089136.50 3 roh zdi 667879.99 1089131.66 3 roh zdi 667877.05 1089126.25 3 roh Zdi 667852.40 1089137.01 3 plast.mez.667853.93 1089138.98 3 plast.mez <.>
<br> G EOMETR|CKÝ PLÁN Geometríoký plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr Sleinopís ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: pro Jméno' přqmení: Ing.XXXX XXXXX Jméno' příimm: Ing.XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXbe římsa/aeazíaífed"ěomamných XXXX/XXXX Séfízmšmzwrím"ěmmím XXXX/XXXX Dne: XX.XX.2018 Číslo: 730/2018 Dnei 23.10.2018 Číslo: 398/2018
<br> Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům <.>
<br> Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastráhího úřadu <.>
<br> Dosavadním vlastníkům pozemků b la poskytnuta možnost seznámit se v terénu s prú hem navrhovaných nových hranic,které byly označeny předepsaným způsobem:
<br> viz seznam souřadnic
<br> 2018.10.17 15:58:41 CEST
<br> Vyhotovitel: Chládek a Tintěra Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel,Ověření stejnopísu geornelrídrého plánu v listinné podobě.Havlíčkův Brod,a.s.Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod
<br> Číslo plánu: 146-85/2018
<br> Ok : ' ' <.>
<br> of [iaYIL'čkPV Brod KU pro Vysočinu
<br> ec- 95 OV'CG KP Havlíckuv Brod K...

Načteno

edesky.cz/d/2515783

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz