« Najít podobné dokumenty

Obec Husí Lhota - Rozpočtové opatření č. 4 / 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Husí Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 4 / 2018
Obec Husí Lhota KEO—W 1.11.225 / UcOGx
<br> Rozpočtové změny roku 2018 21mm“ 3092018
<br> strana: 1 Rozpoctove opatreni c.4 PRlJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1211 000 1 004 000,00 30 000,00 1 034 000,00 Daň z pňdané hodnoty 2) 000098187 0000 0000 4111 000 0,00 45 000,00 45 000,00 Neinvestpňjiransfery z všeob.pokl.správy státrozpo Paragraf 0000 celkem: 1 004 000,00 75 000,00 1 079 000,00 * 3) 000000000 0000 6310 2142 000 130 000,00 25 000,00 155 000,00 Příjmy z podílů na zisku a dividend Paragraf 6310 celkem: 130 000,00 25 000,00 155 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * Org: 0000 celkem: 1 134 000,00 100 000,00 1 234 000,00 PŘÍJMY celkem 1 134 000,00 100 000,00 1 234 000,00 VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3319 5321 000 300 000,00 —100 000,00 200 000,00 Neinvestiční transfery obcím Paragraf 3319 celkem: 300 000,00 -100 000,00 200 000,00 Ostatni záležitosti kultury * 5) 000000000 0000 6112 5023 000 179 900,00 53 000,00 232 900,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 8) 000000000 0000 6112 5032 000 15 100,00 6 000,00 21 100,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poiištěni Paragraf 6112 celkem: 195 000,00 59 000,00 254 000,00 Zastupitelstva obcí * 7) 000098187 0000 6115 5021 000 0,00 45 000,00 45 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.celk0 Paragraf 6115 celkem: 0,00 45 000,00 45 000,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávu * 8) 000000000 0000 6171 5171 000.375 500,00 71 000,00 446 500,00 Opravy a udržování 9) 000000000 0000 6171 6121 000 124 000,00 25 000,00 149 000,00 Budovy,XXXX a stavby Paragraf XXXX celkem: XXX XXX,XX XX 000,00 595 500,00 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 994 500,00 100 000,00 1 094 500,00 VÝDAJE celkem 994 500,00 100 000,00 1 094 500,00 Změna závazných ukazatelu P RlJMY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 2 868 444,00 75 000,00 2 943 444,00 6310 XXXX XXXX 138 000,00 25 000,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/2515560


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Husí Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz