« Najít podobné dokumenty

Obec Obědovice - Usnesení z ustavujícího zasedání ze dne 9.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obědovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z ustavujícího zasedání ze dne 9.11.2018
Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Obědovice
<br> konaného dne 9.11.2018 (§ 95 zákona o obcích)
<br>
<br> Obec Obědovice
<br> Zastupitelstvo obce Obědovice
<br>
1.Zastupitelstvo obce Obědovice určuje ověřovateli zápisu Kateřinu Kutíkovou a XXXXX
Kliku a zapisovatelem Petra Šindeláře
<br>
X.Zastupitelstvo obce Obědovice schvaluje program ustavujícího zasedání v předloženém
<br> znění <.>
<br>
3.Zastupitelstvo obce Obědovice schválilo zvolení jednoho místostarosty <.>
<br>
4.Zastupitelstvo obce Obědovice v souladu s § 84 odst.2 písm.k) zákona o obcích určuje <,>
že pro výkon funkce starosty i ostatní funkce členů zastupitelstva nebudou členové
zastupitelstva dlouhodobě uvolněni <.>
<br>
<br> 5.Zastupitelstvo obce Obědovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným předsedajícím <.>
<br>
6.Zastupitelstvo obce Obědovice volí starostou Petra Klapku <.>
<br>
7.Zastupitelstvo obce Obědovice volí místostarostou Davida Kuldu <.>
<br>
<br> 8.Zastupitelstvo obce Obědovice zřizuje finanční výbor,kontrolní výbor a kulturní výbor <.>
Finanční a kontrolní výbor budou tříčlenné,kulturní výbor šestičlenný <.>
<br>
9.Zastupitelstvo obce Obědovice volí předsedou finančního výboru paní Kateřinu
<br> Kutíkovou <.>
<br>
<br> 10.Zastupitelstvo obce Obědovice volí předsedou kontrolního výboru XXXX XXXXX Šindeláře <.>
<br>
XX.Zastupitelstvo obce Obědovice volí předsedou kulturního výboru paní Alenu Sadílkovou <.>
<br>
12.Zastupitelstvo obce Obědovice volí členy finančního výboru: XXXXX XXXXXXXXX a XXXXX
<br> Hájková <.>
<br>
<br> XX.Zastupitelstvo obce Obědovice volí členy kontrolního výboru: XXXXX XXXXX a XXXXX XXXXX <.>
<br>
<br> XX.Zastupitelstvo obce Obědovice volí členy kulturního výboru: XXXXX XXXXX,Kateřina
<br> Kutíková,Zdenka Kudrnová,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br>
<br> XX.Zastupitelstvo obce Obědovice v souladu s § 72 odst.2 a § 84 odst.2 písm.n) zákona o
<br> obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako...

Načteno

edesky.cz/d/2515289

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Obědovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz