« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2019-2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

strednedoby-vyhled-2019-2021.pdf
Návrh
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br>
<br> Je sestavován na základě požadavku § 3 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů.Obsahem střednědobého výhledu rozpočtu,dle tohoto zákona,mají být základní údaje o
<br> příjmech a výdajích,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br> - Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem územního samosprávného celku
sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření a k zajištění stability potřeb
<br> obce
<br> - Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu v jednotlivých letech kopíruje zásady pro
sestavování rozpočtu obce Bukovany,je tedy porovnatelný s dosaženými skutečnostmi
<br> z minulých let a se sestavenými rozpočty.Sestavuje se zpravidla na období 2 až 5 let
<br> následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet <.>
<br> - V případě potřeby bude střednědobý výhled rozpočtu aktualizován <.>
<br>
<br> Rozpočtový výhled obce Bukovany na období 2017 – 2020
<br>
<br> v tis.Kč 2018 2019 2020 2021
<br>
<br> příjmy
<br> počáteční stav na BU 4,962 6,962 622 1,042
<br> daňové příjmy 8,200 8,500 8,500 8,500
<br> nedaňové příjmy 300 300 300 350
<br>
<br> kapitálové příjmy 600 0 -- --
<br>
<br> přijaté transfery 1,500 24,000 140 150
<br>
<br> běžné příjmy celkem 10,600 32,800 8,940 9,000
<br> úvěry krátkodobé 0 0 0 0
<br> úvěry dlouhodobé 0 5,000 0 0
<br> příjmy celkem 10,600 37,800 8,940 9,000
<br> příjmy celkem vč.stavu na BU 15,562 44,762 9,562 10,042
<br>
<br> výdaje
<br> běžné výdaje 5,500 4,640 7,520 3,500
<br>
<br> kapitálové výdaje 3,100 39,000 500 5,000
<br>
<br> splátky kr.úvěrů 0
<br> splátky dl.úvěrů 0 500 500 500
<br> celkem 8,600 44,140 8,520 9,000
<br> konečný stav na BU 6,962 622 1,042 1,042
<br> celkem výdaje + BU 15,562 46,762 9,562 10,042
<br>
<br>
<br> v Bukovanech dne 23.11.2018 <.>

Načteno

edesky.cz/d/2514590


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz