« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Výběrové řízení - tajemník městského úřadu Dobřichovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
MĚSTO DOBŘICHOVICE,Vítova 61,252 29 Dobřichovice
<br> tel.257712182,e-mail: starosta@dobrichovice.cz
<br> VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Podle ustanovení § 7 odstavec 3 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
<br> celků,vyhlašuji výběrové řízení na místo tajemníka městského úřadu Dobřichovice <.>
<br> Název územního samosprávného celku: Město Dobřichovice,Vítova 61,252 29 Dobřichovice
<br> Druh práce a místo výkonu práce: Tajemník městského úřadu Dobřichovice <.>
<br> Hlavní součástí pracovní náplně je vedení městského úřadu,zajištění výkonu přenesené působnosti s
výjimkou věcí,které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,plnění úkolů
uložených zastupitelstvem,radou nebo starostou,plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele
podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu <,>
vydávání vnitřních směrnic městského úřadu <.>
<br> Předpoklady:
fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím
státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním
úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností
stanovené zvláštním právním předpisem (zákon č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní republiky,České republiky a Slovenské republiky,ve znění pozdějších předpisů) <.>
<br> Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru jmenováním nebo
jmenování odpovídající povaze správní činnosti,kterou má zájemce vykonávat:
<br>
 vzdělání VŠ v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu,nejlépe v oboru právo,ekonomie,státní a veřejná správa
<br>  znalost zákona o obcích a dalších souvisejících předpisů,znalost zákoníku práce,znalost
správního řádu je výhodou
<br>  komunikační schopnosti a um...

Načteno

edesky.cz/d/2514448

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz