« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Návrh rozpočtu města za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu města za rok 2019
Návrh rozpočtu 2019 Město Dolní Bousov Návrh rozpočtu na rok 2019 - závazné ukazatele Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb <.>,č.562/2004Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejich novelizací.Příjmy Číslo třídy Název položky Název třídy Návrh rozpočtu v Kč Očekávané plnění rozpočtu r.2018 1.Daňové příjmy 46,655,000 44,600,000 2.Nedaňové příjmy 3,607,200 4,555,000 3.Kapitálové příjmy 2,800,000 15,754,000 4.Přijaté dotace 8,337,800 13,553,645 z toho 4112 Transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 1,857,800 1,857,800 4116 Neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na opravu hřbitovní zdi 700,000 - 0 4216 Dotace z MMR na akci "Rozšíření kapacity MŠ v Dolním Bousově" 4,749,000 - 0 4216 Dotace z OPŽP na "Intenzifikaci ČOV Dolní Bousov" 1,031,000 3,320,400 Příjmy celkem 61,400,000 78,462,645 Výdaje Číslo třídy Název položky Odvětví Název třídy Rozpočet v Kč Očekávané plnění rozpočtu r.2018 5.Běžné výdaje 36,370,000 38,518,000 z toho 5xxx xxxx Provozní výdaje 33,289,000 35,195,000 5229 3399 Příspěvky spolkům 320,000 324,000 5229 6171 Roční účastnické poplatky Sdružení Český ráj a SMO ČR 25,000 25,000 5331 3113 ZŠ Dolní Bousov - provozní příspěvek příspěvkové org.2,486,000 2,724,000 5499 6171 Sociální fond 250,000 250,000 6.Kapitálové výdaje 20,360,000 56,511,000 z toho 6121 2212 Výstavba a rekonstrukce komunikací 12,400,000 6,400,000 6121 2219 Výstavba a rekonstrukce chodníků 2,500,000 15,500,000 6121 2310 Vodní hospodářství 650,000 625,000 6121 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2,000,000 5,585,000 6121 3631 Veřejné osvětlení 1,600,000 1,547,000 6121 5512 Požární ochrana 750,000 1,923,000 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 3,400,000 - 0 Výdaje celkem 60,130,000 95,029,000 Financování Číslo třídy Název položky Rozp...

Načteno

edesky.cz/d/2513779


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz