« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - SO TEPLICE - návrh rozpočtu 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SO TEPLICE - návrh rozpočtu 2019
SO „TEPVLICE“,569 41 Městečko Trnávka čp.2 IC: 75061414 DIC: CZ75061414
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> Paragraf,položka,text Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2018 rok 2019 rok 2018 po poslední úpravě (hodnoty jsou uvedeny v Kč)
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2132 Příjmy z pronájmu infrast.majetku 1 809 000,-- 1 259 500,—- 1 259 500,--
<br> 2141 Příjmy z úroků ] 000,—- 500,-- 500,—— R 0 2 p oč to v č p ř ij m y celkem 1 810 000,-- l 260 000,-- l 260 000;- Financování :
<br> - položka 8115 (změna stavu prostředků na účtu) ___390000,—- “' i.: 1:1 |) ř." %: ;: 5 _i_ _r.as"-viní;
<br> lin-!;uir.'!.=.-'El r" EU:) Ulli-'- | Hill-j.- j jí:-ŠJ [fkll-j;
<br> Paragraf,položka,text Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2018 rok 2019 rok 2018 po poslední úpravě (hodnoty jsou uvedeny v Kč)
<br> 2310 Pitná voda Běžné výdaje (položky 5011 — 5362) tj.výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojistné,nákupy
<br> materiálu a služeb,Opravy,daně,<.>.<.>.<.> 360 000,-- 360 000,-- 360 DUO,-- Investiční nákupy a související vydaje (položka 6121) 3 840 000,—- 900 000,-- 900 000;- „ „ t.l— ;.-_- J ' ;.».„::.„„ „ _! :_Í:„ + šílí—.?.t.:l.i.n:».<.>.— V Městečku Tmávce dne 21.11.2018 St) “'HŠPl JCE" “"—\ mmm-cko i_l'llLl'v'kEJ čp.2 % „__ „ar,-wg: Můstcčko'l'mtivka ---------------------------- tao-;.5051414 DIČ zor/50531414 XXXXX XXXXXX m
<br> jednatel svazku Vyvěšeno : Sejmuto :
<br> Vyvěšeno 1' v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup,na internetových stránkách členských obcí svazku.V listinné podobě je dokument uložen na Obecním úřadě v Městečku Trnávce čp.5 <.>

Načteno

edesky.cz/d/2512280

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz