« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - SODP Návrh rozpočtu na rok 2019 a rozpočtového výhledu na 2020 - 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
OBEC (*r-' ÚŘAD Cislndnpor.TŘE Ši“ ovn: E " i '| „ní.nvn'lelu,„ Došlc 1111-2013 [ Navrh rozpoctu SODP na rok 2019 *f*/WZ? PŘÍJMY Či- WWW/Mf 33 „m,- »V/f Paragraf Položka Obsah 5353" “' Pumámka 4116 Posílení strategického řízení -.projekt ESF 1 340 000 Kč 2324 Přijaté příspěvky na mzdy -projekt SMO 521 000 Kč 4121 Neinv.transfery-členské příspěvky od obci 53 020 Kč 10,—Kč/obyvatel 4121 Neinv.transfery—čLpříspěvek část Strakonice 22 900 Kč 6310 2141 Příjmyz úroků 80 Kč 3639 2111 Příjem z pronájmu společ.vybavení 3 000 Kč skákací hrad,podium Příjmy celkem 1 940 000 Kč VYDAJ E Paragraf Položka Obsah Částka Poznámka 3636 5179 Příspěvky MAS,Svaz měst a obcí ČR 2 000 Kč Projekt "Posílení strategického řízení" 3636 5011 Platy zaměstnanců 560 000 Kč 3636 5021 Dohody o provedení práce 287 500 Kč 3636 5031 Povinné pojistné na SP 180 000 Kč 3636 5032 Pojištné na ZP 80 000 Kč 3636 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000 Kč 3636 5139 Nákup materiálu 40 000 Kč 3636 5164 Nájemné 60 000 Kč 3636 5169 Služby 227 000 Kč 3636 5173 Cestovné 50 000 Kč 3636 5175 Pohoštění 20 000 Kč Centrum společných služeb 3900 5011 SMD—Platy zaměstnanců v prac.poměru 370 000 Kč CSS 3900 5031 SMC—povinné pojistné na SP 105 700 Kč CSS 3900 5032 SMD-povinné pojistné na ZP 45 300 Kč CSS 3900 5038 povinné poj.Na úrazové pojištění 1 500 Kč CSS OSTATNÍ ČINNOSTI SODP 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 000 Kč 6320 5163 Pojištění Pštěpkovač,vozík 4 000 Kč 6409 5021 Odměny z DPP 10 000 Kč např.pújčovné 6409 5139 Materiál 3 000 Kč kancel.potřeby 6409 5161 Poštovné 2 000 Kč 6409 5164 Nájemné—vozidlo 15 000 Kč 6409 5166 SMOwsmlouva o vzáj.spo|upr.-vl.podíl 88 000 Kč 6409 5168 Zpracování XXX a služby související s kom.technol.X XXX Kč upgrade účetprogr.6409 5169 Služby 50 000 Kč 6409 5173 Cestovné 17 000 Kč SMD 6409 5175 Občerstvení 2 000 Kč Výdaje celkem 2 240 000 Kč [Financování | 3115 300 000 Kč | 1
<br> Rozpočet je připraven jako schodkový,výdaje budou kryty : finančních prostřeků minulých let <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2511192

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz