« Najít podobné dokumenty

Obec Obecnice - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obecnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 – 2022
List1
OBEC OBECNICE
OBECNICE 159
IČ: 00242918
<br>
<br> NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE
NA ROKY 2020- 2022
v tis.Kč
<br> PŘÍJMY
<br> Třída Nzev 2020 2021 2022
1 Daňové příjmy 22,000.00 22,000.00 22,000.00
2 Nedaňové příjmy 600.00 650.00 650.00
3 Kapitálové příjmy 100.00 100.00 100.00
4 Přijaté transfery 3,550.00 4,250.00 10,550.00
Příjmy celkem 26,250.00 27,000.00 33,300.00
<,>
<br> VÝDAJE
<br> Třída Název 2020 2021 2022
5 Běžné výdaje 15,000.00 16,000.00 17,000.00
6 Kapitálové výdaje 8,000.00 6,000.00 17,000.00
Výdaje celkem 23,000.00 22,000.00 34,000.00
<br>
FINANCOVÁNÍ
<br> Třída Název 2020 2021 2022
8 Financová (+ přebytek/- schodek) +3 250 +5 000,00 -700,00
Financování celkem +3 250 +5 000,00 -700,00
<br>
Tímto návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce je upraven rozpočtový výhled na roky
2020 - 2021,který byl schvlálen obecním zastupitelstvem obce Obecnice dne 20.12.2017 <.>
Dále je zpracován návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 <.>
<br> Vzhledem k tomu,že v roce 2019 vznikla potřeba vybudovat sběrný dvůr z vlastních zdrojů ve výši
cca 4 000 tis.Kč (původní předpoklad byl obdržení dotace na akci) a dále nutnost vybudovat pro
MZŠ a MŠ samostatnou trafostanici v hodnotě cca 3 400 tis.Kč (podmínka přechodu na velkoodběr
el.energie),jsou akce původně plánované na roky 2019 - 2021 přesunuty na roky 2020 - 2022 <.>
<br>
Rok 2020:
V rozpočtovém výhledu je v příjmech třídy 4 uvažováno s dotací na dobudování kanalizace
ve výši 3 000 tis.Kč <.>
<br> V rozpočtovém výhledu je uvažováno v kapitálových výdajích uvažováno s vybudováním
komunikace na Šachtě ve výši 3 000 tis.Kč.Dále je uvažováno s dobudováním kanalizace
v obci ve výši 5 000 tis.Kč <.>
<br> Přebytek bude použit na potřeby následujících let <.>
<br>
<br> Rok 2021:
V rozpočtovém výhledu je v příjmech třídy 4 uvažováno s dotací na odbahnění Velkého veského
rybníka ve výši 1 800 tis.Kč a s dotací na zateplení Domu služeb ve výši 1 500 tis.Kč <.>
<br> Kapitálové výdaje představují investi...

Načteno

edesky.cz/d/2510685


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Obecnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz