« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Návrh rozpočtu Obce Vepřová na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Návrh rozpočtu O e Vepřová a XXX
závaz ý ukazatel fu č í čle ě í
<br> Příj y rozpočtu a ávrh rozpočtu a XXX v Kč
<br> XXXX XXX Text SR XXXX UR XXXX
<br> Skuteč ost X
(k 25.11.2018) Rozpočet
<br> 1111 Daň z příj ů fyz.oso pla e á plát i 1030000 1030000 1 114 431,72 1400000
1112 Daň z příj u fyz.oso pla e á poplat íky 30000 30000 19 360,41 25000
1113 Daň z příj u fyz.oso vy íra á srážkou 120000 120000 107 967,12 125000
1121 Daň z příj ů práv.oso 1100000 1100000 993 049,57 1042000
1211 Daň z přida é hod oty 2400000 2400000 2 308 284,97 2800000
1335 Odvody za od ětí půdy ze ze.půd.fo 1000 1000 1 195,03 1000
1340 Poplatek za provoz systé u ko u ál í h odpadů 150000 150000 151 436,00 154500
1341 Poplatek ze psů 4000 4400 4 495,00 4400
1344 Poplatek ze vstup ého 3200 3200 2 240,00 2000
1361 Správ í poplatky 2500 2500 2 360,00 2300
1382 Odv.z loterií a pod.her kro ě z výh.hr.přístrojů 30000 30000 25 923,88 30000
1511 Daň z e ovitý h vě í 250000 250000 226 899,58 230000
4111 NI př.tra sf.ze všeo.pokl.sp.st.rozp.0 16087 46 087,00 0
4112 NI př.tra sf.ze st.r.v rá.souh.dotv 84200 84200 70 000,00 84200
4122 NI.př.tra sf.od krajů 0 0 160 976,00 0
<br> 1019 Ost.ze.a pot.či.a rozvoj 51 283,00 58 519,00 58 609,00 51 000,00
1031 Pěste í či ost 15 000,00 15 000,00 14 459,00 160 000,00
2144 Ostat í služ y 1 000,00 1 000,00 0,00 200,00
2310 Pit á voda 410 000,00 410 000,00 384 931,00 400 000,00
3113 Základ í školy 22 800,00 22 800,00 19 000,00 22 800,00
3419 Ost.tělový hov á či ost 2 500,00 2 500,00 2 600,00 2 600,00
3639 Ko u ál í služ y a úze í rozvoj j.<.> 500 000,00 500 000,00 178 442,00 1 200 000,00
3727 Preve e vz iku odpadů 66 000,00 66 000,00 65 200,00 58 000,00
6171 Či ost íst í správy 10 200,00 18 400,00 23 450,50 23 400,00
6310 Příj y a výdaje z úvěr.fi a č.opera í 93 300,00 93 300,00 110 494,04 51 400,00
<br> 8115 Fi a č í prostředky z i ulý h let 747 025,00 1 045 447,00 0,00 5 000 000,00
7 124 008,00 7 454 353,00 6 091 891,82 12 869 800,00
<br>
<br> Výdaje rozpočtu a náv...

Načteno

edesky.cz/d/2510188


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz