« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2019
OBEC CHOTÍKOV
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019 v Kč
<br> Příjmy :
paragraf pol.minimální plnění
Třída 1 : Daňové příjmy : 1111 DPFO osvč 3 000 000
<br> 1112 DPFO ze zav.čin.400 000
<br> 1113 DPFO z kap.výnosů 300 000
<br> 1121 DPPO 2 800 000
<br> 1122 DPPO za obec 500 000
<br> 1211 DPH 6 000 000
<br> 1333 poplatky za uložení odpadu 13 800 000
<br> 1334 odnění ze ZPF 15 000
<br> 1341 poplatky ze psů 10 000
<br> 1343 poplatky za užívání veř.p.2 500
<br> 1351 odvod z výtěžku loterií 60 000
<br> 1361 správní poplatky 30 000
<br> 1511 XXX z nemovitosti XXX XXX
<br> Třída X : Nedaňové příjmy
<br> 1032 pěstební činnost 950 000
<br> 2212 silnice 100 000
<br> 2310 voda 40 000
<br> 2321 odvádění a čištění odp.vod 500 000
<br> 3319 záležitosti kultury 14 000
<br> 3613 nebytové hospodřáství 112 500
<br> 3632 pohřebnictví 2 000
<br> 3639 komunální služby 230 000
<br> 3722 sběr a svoz TKO 150 000
<br> 3725 využívání a znešk.kom.odp.170 000
<br> 6330 převody vlastním fondům 570 000
<br> 3419 44 000
<br> Třída 4 : Transfery 300 000
<br> Příjmy rozpočtu 2019 celkem 31 000 000
<br> Třída 3.Kapitálové příjmy
<br>
<br> Výdaje :
položka maximální plnění
<br> 1032 Lesy 500 000
<br> 1036 správa v lesním hospodářství 450 000
<br> 1039 Ost.záležitosti lesního hospodářství 28 000
<br> 1070 Rybářství 55 000
<br> 2212 silnice 5 000 000
<br> 2292 dopravní obslužnost 80 000
<br> 2310 pitná voda 180 000
<br> 2321 ČOV,kanalizace 2 500 000
<br> 2341 vodní díla v krajině 1 800 000
<br> 3113 základní škola 8 000 000
<br> 3314 Knihovna 30 000
<br> 3319 kulturní zařízení 250 000
<br> 3399 Sbor pro obč.záležitosti 50 000
<br> 3419 Ost.Tělovýchovná činnost 900 000
<br> 3421 Dětské hřiště 50 000
<br> 3429 Zájmová činnost a rekreace 250 000
<br> 3631 veřejné osvětlení 1 000 000
<br> 3632 pohřebnictví 50 000
<br> 3635 územní plánování 300 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 500 000
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000
<br> 3722 sběr a svoz TKO 1 700 000
<br> 3725 Využití a zneškod...

Načteno

edesky.cz/d/2510020

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz