« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis z jednání ZO ze dne 23.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání ZO ze dne 23.11.2018
[1]
<br>
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
<br> konaného 23.11.2018 od 18.00 hod.v Obecním domě Skála
<br>
<br> Přítomni: Ing.XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,Miloslav
<br> Korbel,XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXX <.>
<br> Nepřítomni: Bc.Veronika Exnerová
<br> Zapisovatel: M.Korbel
<br> Ověřovatelé: Ing.XXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Program:
<br> X.Projednání a schválení jednacího řádu ZO
<br> 2.Odprodej pozemku Chloumek
<br> 3.Vyjádření k projektu přípojky elektřiny Skála (fa.Matex)
<br> 4.Pověřenec obce v souvislosti s GDPR
<br> 5.Různé
<br> 6.Návrh usnesení
<br> 7.Veřejná schůze od 19.hod <.>
<br>
<br> ZO bylo seznámeno s navrženým programem.K programu nebyly připomínky ani doplnění.ZO
<br> schvaluje navržený program,zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi hlasy přítomných <.>
<br> 1.Starosta seznámil přítomné se zápisem z ustavujícího zasedání obce.Zápis byl podepsán
<br> starostou a ověřovateli v den konání zasedání.K uvedenému nebyly připomínky <.>
<br>
<br> 2.Starosta seznamuje zastupitele s jednacím řádem Zastupitelstva obce Boháňka
<br>
<br> ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva
<br> Hlasování: Pro – 8 hlasů,tj.100%
<br>
<br> 3.Starosta dává na vědomí rozpočtové opatření č.5 a č.6/ 2018
<br>
<br> ZO bere na vědomí <.>
<br>
<br> 4.Starosta sděluje zastupitelům žádost XXXX XXXXXXXXX Jezbery z Chloumku o odkoupení
<br> obecního pozemku p.č.252/3 a 240/3 Pozn.(252/3=226m²,240/4=15m²) o celkové rozloze
<br> 241m² v katastru obce Chloumek,viz.geometrický plán č.80-85/2018,který bude přiložen k
<br> zápisu ze zastupitelstva.Dohodnutá cena prodeje byla stanovena na Kč/ m2 125,-.Dále bylo
<br> dohodnuto,že veškeré náklady s tím spojené hradí kupující <.>
<br>
<br> ZO schvaluje odprodej zmíněného obecního pozemku <.>
<br> Hlasování: Pro – 8 hlasů,tj.100%
<br> 5.Starosta předkládá žádost firmy MATEX HK s.r.o.o zřízení věcného břemena k pozemku
<br> 264/1 v katastru obce Boháňka týkající se zřízení el.přípojek k novým R...

Načteno

edesky.cz/d/2509771

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz