« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Obecní úřad Hořox 30.11.2018
<br> Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Rakovnik Na Sekyre 2123,259 01 Rakovník
<br> V Rakovníku dne 21112013 Číslo teda-tací: PUP-"2015412
<br> VYHLÁŠENÍPLATNOSTI obnoveného katastrálního operátu
<br> Katastrální úřad pro Středočeský kraj.Katastrální pracoviště Rakovník (dále jen „katastrálni úřad“) oznamuje.že dokončil obnovu katastrálního operátu na podkladě vvsíedků pozemkových úprav \; katastrálním území Hakov obce Hořovíčky <.>
<br> V souladu s ustanovením 5 46 odst.3 zákona č.2532013 Sb.<.> o katastru nemovitostí (katastrální zákon),katastrální úřad
<br> vyhlašuje
<br> platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Hokov obce Hořovičky ke dni nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu podle 9 11 odst.8 zákona č.1392002 Sb.<.> o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,ve znění pozdějších předpisů.tj.ke dní 16.11.2018 <.>
<br> V souladu s ustanovením 9 46 odst.2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává neplatným.a nadále se používá obnovený katastrální operát <.>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX [TXXXXXXXXX),v.r.vedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostí
<br> otisk úředního razítka
<br> Oznámení vyvěšeno dne:
<br> a c JO,H- bf? 2210040“ EDLY
<br> / Oznámení sňato dne:
<br> DUŠLCI dne: pec \WĚ%

Načteno

edesky.cz/d/2507472

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz