« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná
I N F O R M A C E
<br>
<br> o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná
<br>
<br> Obecní úřad Lesná v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č 128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje:
<br>
<br>
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LESNÁ
<br>
se koná dne 07.12.2018 od 18:30 hod <.>
<br>
v místnosti kanceláře obecního úřadu
<br>
<br>
Program:
<br> 1) Zahájení,složení slibu nových zastupitelů obce
<br> 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> 3) Schválení programu zasedání
<br> 4) Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o místním poplatku za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
<br> odpadů
<br> 5) Žádost MŠ Předín o sponzorský dar
<br> 6) Pergola u víceúčelového hřiště
<br> 8) Různé,diskuse
<br> 9) Závěr
<br>
<br>
<br>
Bc.XXX XXXXXXX
<br> starosta
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce a elektronicky dne: 29.11.2018
Sňato z úřední desky dne: 07.12.2018

Načteno

edesky.cz/d/2505860

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz