« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Návrh rozpočtu 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19 NÁVRH ROZPOČTU
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 OBEC MASOJEDY
<br>
<br> Příjmy v Kč
<br> Paragraf Název Schválený
rozp.2018
<br> Upravený
rozp.2018
<br> Očekávané
plnění
rozp.2018
<br> Návrh
rozpočtu
2019
<br>
0000
<br>
Daňové příjmy
<br>
1.260.000
<br>
1.304.368
<br>
1.500.000
<br>
1.500.000
<br> 3639 Komunální služby
(pronájem pozemků)
<br> 13.245 13.245 13.245 13.245
<br> 3722 Sběr a svoz komu <.>
odpadů
<br> 3.000 3.000 3.000 3.000
<br> 3725 Využívání a
zneškodňování
komun.odpadů
<br> 20.000 20.000 20.000 20.000
<br> 6171 Činnost místní
správy
<br> 2.000 2.000 1.000 2.000
<br> 6310 Příjmy z finančních
operací
<br> 2.000 2.000 1.000 1.000
<br> CELKEM 1.300.245 1.344.613,- 1.538.245,- 1.539.245,-
<br>
<br> Výdaje v Kč
<br> Paragraf Název Schválený
rozp.2018
<br> Upravený
rozp.2018
<br> Očekávané
plnění
rozp.2018
<br> Návrh
rozpočtu
2019
<br> 2212 Silnice 30.000 30.000 30.000 30.000
<br> 2221 Provoz veřejné
silniční dopravy
<br> 13.500 0 0 0
<br> 2292 Dopravní obslužnost
veřejnými službami
<br> 0 13.500 11.500 13.500
<br> 2321 Odvádění a čištění
odpadních vod
<br> 3.000 3.000 0 3.000
<br> 2333 Úprava drobných
vodních toků
<br> 0 188.000 138.000 0
<br> 3113 Základní školy 8.000 8.000 7.000 8.000
<br> 3326 Pořízení,zachování a
obnova hodnot
nár.hist.pověd <.>
<br> 10.000 10.000 5.000 4.000
<br> 3399 Ostatní záležitosti
kultury
<br> 1.000 1.000 300 1.000
<br> 3421 Využití volného času
dětí a mládeže
<br> 23.000 23.000 23.000 23.000
<br>
<br> 3631 Veřejné osvětlení 32.000 32.000 22.000 32.000
<br> 3639 Komunální služby a
územní rozvoj
<br> 10.500 11.500 11.500 511.500
<br> 3721 Sběr a svoz
nebezpečných
odpadů
<br> 15.000 15.000 15.000 15.000
<br> 3722 Sběr a svoz
komunálních odpadů
<br> 335.000 335.000 300.000 180.000
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních
odpadů
<br> 5.000 5.000 5.000 8.000
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň
<br> 220.000 31.000 21.000 20.000
<br> 3900 Oslavy vzniku
republiky
<br> 0 50.000 48.000 0
<br> 5212 Ochrana
obyvatelstva
<br> 5.000 5.000 0 5.000
<br> 5311 Be...

Načteno

edesky.cz/d/2505818

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz