« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Zápis a usnesení č. 1/2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení č. 1.pdf [0,14 MB]
Zápis a usnesení č.1
<br> z 1.zasedání zastupitelstva obce Lodín,konaného dne 21.11.2018 od 18:00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně <.>
<br> Přítomno: všech 7 členů Zastupitelstva obce Program:
<br> 1.Určení ověřovatelů a zapisovatele.Schválení programu <.>
<br> Návrh rozpočtu obce na rok 2019.Návrh rozpočtu SMaSZ na rok 2019.Volba členů inventarizační komise.Volba komise pro výběr ředitele SMaSZ.Informace starosty <.>
<br> Diskuse <.>
<br> PONQPPPJN
<br> 1.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Zasedání zahájil a vedl starosta obce,XXXXX XXXXXX.Návrh zapisovatel: XXXX XXXXXXXX Návrh ověřovatelů zápisu: Ing.XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu Ing.Davida Antoše a Aleše Bradnu.Zapisovatelkou Danu Fučíkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1-1 bylo schváleno <.>
<br> \ 2.Schválení programu ?
<br> Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze <.>
<br> Usnesení: jednomyslně schváleno <.>
<br> \ 3.Návrh rozpočtu obce na rok 2019 [
<br> Předsedající vyzval účetní obecního úřadu,aby přednesla návrh rozpočtu obce na rok 2019 a stím i návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2020 — 2021.Pan Ing.Antoš sdělil,že by obec měla postupně pracovat na snižování běžných výdajů,a to hlavně z důvodů možného budoucího konce skládkování odpadů v obci,a tím pádem šetření finančních prostředků pro budoucí generace.Navrhl zřídit pracovní skupinu,která bude s rozpočtem obce celoročně pracovat.Pan Lajbner sdělil také obavu z konce skládkování a doplnil,že nikdo neví,jak dlouho bude skládka odpadů v Lodíně fungovat,a je tedy nutné se postupně připravit na šetření finančních prostředků v obci <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere návrh rozpočtu obce na rok 2019 a návrh střednědobého rozpočtu obce na rok 2020 - 2021 na vědomí <.>
<br> \ 4.Návrh rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2019
<br> Účetní obecního úřadu sdělila informaci o návrhu rozpočtu SMaSZ Lodín na ...

Načteno

edesky.cz/d/2503614

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz