« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Návrh rozpočtu obce Hlásná Třebaň na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
NÁVRH ROZPOČTU OBCE HLÁSNÁ TŘEBAN na rok 2019
<br> ríávrli rozpočtu r.2019- 93131? ' hmm: “_nswh 10131221 Daňové příjmy 0 14 960 000 Ostatní příjmy ní 1 288 000 |Odpadni vody 1321 1 175 000 last.Kultura 3349 15 000 Záležitosti kultury a církví a sděl.prostředků 3399 15 000 Pronájem nebytových prostor 3513 5 000 Pohřebnictví (nájem,služby) 3632 63 000 Komunální služby a územní rozvoj 3539 35 000 Sběr a svoz kom.odpadů 3712 44 000 Komunální odpady - tříděný odpad 3725 250 000 Pečovatelská služba 4351 20 000 Činnost místní správy 5171 22 000 Finanční příjmy (úroky dividendy) 6310 14 200 Wm rozpočtu ř.ZÚmaWDÁJE 3353737 ; NÍM! 1019.09.„i Zvířata 1014 25 000 Komunikace 2212 2 120 000 Chodníky a prostranství 2219 1 590 000 Bezpečnost silničního provozu 2213- 50 000 Dopravní obslužnost veř.Služby 2292 50 000 Pitná voda 2310: 200 000 Odpadní vody 2321 2 682 000 Vodní toky úprava 2333 1 260 000 Mateřská škola 3111 702 000 Základní školy 3113 150 000 Knihovna 3314 33 000 [Kultura 3399 250 000 Tělovýchovná činnost 3419 575 000 Osvětlení 3631 590 000 Zdravot.postižení 3543 5 000 Pohřebnictví - hřbitov 3532 300 000 Územní plánování 3535 250 000 Komunální služby a územní rozvoj 3539 1 037 000 Nebezpečný odpad a velkoobjemový 3721 120 000 Sběr a svoz komunálního odpadu - popelnice 3722 895 000 Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděný 3723 330 000 Sběr a svoz ostatních odpadů + BIO 3725 50 000 |Péče o vzhled obce a veř.2eleň 3745 152 000 [Pečovatelská služba 4351 547 500 Raná péče o rodiny s dětmi 4371 5 000 Ochrana obyvatelstava 5512 2 000 Podpora krizového řízení 5274 70 000 Bezpečnost a veřejný pořádek - policie 5311 250 000 Požární ochrana 5512 197 000 Zastupitelstvo obce 5111 1 953 500 Volby 6115 40 000 Místní správa (včetně zaměstnanců úřadu) 5171 1 311 000 Výdaje : finanč.operaci 5310 13 000 Pojištění 5320 50 000 |Platby daní a poplat.kraj <.>,obcím a st.f 5399 170 000 Ostatní činnosti a příspěvky 5409 21 000 Aljj!GELKEM 13737150

Načteno

edesky.cz/d/2498994

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz