« Najít podobné dokumenty

Obec Týnišťko - PROJEDNÁNÍ NÁVRHU DRUHÉ ZPRÁVY O UPLATNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBŘÍKOV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Týnišťko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_Zprava_o_uplatneni_U_Dobrikov.pdf276.67 KB
Městský úřad Vysoké Mýto
<br> odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> úřad územního plánování
<br>
<br>
Městský úřad Vysoké Mýto tel.: 465 466 161 ID datové schránky: 47jbpbt
B.Smetany 92 lfax: 465 466 110 www.vysoke-myto.cz
Vysoké Mýto-Město lubos.karmin@vysoke-myto.cz
566 32 VYSOKÉ MÝTO
<br>
<br>
<br> ve Vysokém Mýtě
dne 22.11.2018
<br> čís.jed.MUVM/40256/2018/OSÚ
sp.zn.: MUVM/38934/2018/OSÚ
vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXX
mobil: XXX XXX XXX
e-mail: marcela.kubesova@vysoke-myto.cz
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br>
Městský úřad Vysoké Mýto oznamuje v souladu s ustanovením § 55 zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (SZ),ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> PROJEDNÁNÍ
<br> NÁVRHU DRUHÉ ZPRÁVY O UPLATNĚNÍ
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBŘÍKOV <.>
<br>
Návrh druhé Zprávy o uplatnění Územního plánu Dobříkov bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí na Odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké
Mýto a na Obecním úřadě Dobříkov <.>
<br> Návrh zprávy o uplatnění územního plánu bude vystaven na internetové adrese
http://deska.vysoke-myto.cz/ <.>
<br>
od 26.11.2018 do 27.12.2018
<br>
Do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený
orgán uplatnit své požadavky na obsah zprávy o uplatnění územního plánu vyplývající
ze zvláštních právních předpisů a územně plánovacích podkladů <.>
<br> K požadavkům dotčených orgánů a krajského úřadu uplatněných po uvedené lhůtě
se nepřihlíží <.>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX,v.r <.>
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování
<br> otisk úředního razítka
<br> Příloha
Druhá Zpráva o uplatnění Územního plánu Dobříkov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Vysoké Mýto
<br> odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> úřad územního plánování
<br>
<br>
Městský úřad Vysoké Mýto tel.: 465 466 161 ID datové schránky: 47jbpbt
B.Smetany 92 lfax: 465 466 110 www.vysoke-myto.cz
Vysoké Mýto-Město lubos.karmin@vysoke-myto.cz
566 32 VYSOKÉ MÝTO
<br>
<br>
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2497619

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Týnišťko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz