« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Pozvánka na Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lhota, úterý 4. 12. 2018 od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřad Lhota

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného 4.12...2018.pdf
Obec Lhota,okr.Praha – východ
Boleslavská 47,277 14 Lhota
<br> IČO: 00237001,TEL.326 971 008,email:obec.lhota@iex.cz
<br>
<br> Datum vyvěšení: 27.11.2018
Datum sejmutí:
Datum vyvěšení na ele.desce: 27.11.2018
Datum sejmutí z ele.desky:
<br>
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
konaného v úterý 4.12.2018 od 19:00 v zasedací
<br> místnosti Obecního úřadu
<br>
<br> Navrhovaný program zasedání:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu jednání
3.Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4.Kontrola usnesení z minulého jednání
5.Rozpočtové opatření č.6/2018
6.Projednání Rozpočtu obce na rok 2019
7.Projednání Střednědobého výhledu obce na roky 2019,2020
8.Schválení inventarizační komise
9.Projednání Rozpočtu Svazku obcí Cecemísnko na rok 2019
10.Projednání střednědobého výhledu Svazku obcí Cecemínkso na roky 2019,2020
11.Projednání Dodatku č.4 ke Smlouvě o sběru,přepravě a odstraňování odpadu
12.Projednání ceny vodného
13.Dotace
14.Žádosti
15.Diskuse a závěr
16.Shrnutí
<br>
Program může být doplněn o další body,které se mohou přihlásit do doby konání
zasedání <.>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX
starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/2497194

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz