« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Usnesení z 1.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 14.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 1.veřejného zasedání ZO 14.11.2018
Obec Rtyně nad Bílinou
<br> Usnesení
<br> z 1.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> konaného dne 14.11.2018 od 16:00 hodin
<br>
<br> Přítomno: 6 členů Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> /Bc.XXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX,Josef
Hliba /
X Omluven – XXXXX XXXXXXX
<br> * Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXXX Hlibu a pana
Petra Cvrčka <.>
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
* Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou schvaluje následující program 1.zasedání
zastupitelstva obce:
I.Rozpočet MŠ pro rok 2019 + Střednědobý výhled rozpočtu MŠ 2020-2021
II.Průběžné úpravy návrhu rozpočtu obce pro rok 2019
III.Rozpočtové opatření č.7 ke schválenému rozpočtu 2018/ rozpočtové změny/
IV.Informace k proběhlým kontrolám OSSZ,KÚÚK – RÚIAN 2018
V.Aktualizace směrnic obce
VI.Smlouva o výpůjčce s Ústeckým krajem – zábor obecních pozemků v rámci plánované akce „ III/25817- Rekonstrukce
mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou“
VII.Různé
+ doplněno o body v bodu VII.různé :
<br> a) dodatky smluv nakládání s odpady s XXXXXX XXXXXXXX a.s <.>,FCC BEc s.r.o.a Podnik technických služeb s.r.o.od 1.1.2019
b) návrh SOVB s ČEZ 10 x nové OM dotčená p.č.680 k.ú.Rtyně nad Bílinou
c) návrh odměn trenérům + správci FK Rtyně junior 2018
d) přechod právní činnosti a spolupráce z JUDr.Heleny Tukinské na JUDr.Markétu Tukinskou
e) nabídka pozemků Státní statek Jeneč v likvidaci
f) prořezy stromů
g) garáže u OÚ
h) byt č.1 po pí.Kučerové Rtyně nad Bílinou 78,návrh na stavební zásahy do bytových jednotek Rtyně nad Bílinou 45
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
* Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou schvaluje bez připomínek rozpočet pro rok 2019 a
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřské školy Rtyně nad Bílinou na
období 2020 - 2021 <.>
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0...

Načteno

edesky.cz/d/2495011

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz