« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Návrh rozpočtu Ústeckého Kraje 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočet kraj
1
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019
<br>
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023 <,>
s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné
působnosti pro rok 2019,kterými jsou:
<br> a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory
vzdělávání v technických oborech a vytvářením podmínek pro využití potenciálu
cestovního ruchu <,>
<br> b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji
kraje <,>
<br> c) investice do vlastního majetku <,>
d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů zejména
<br> úspor energií,případně růstem příjmů <,>
e) podpora regionálního zdravotnictví <,>
f) bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor.Kapitálový rozpočet (2 268 mil.Kč) je prioritně
zaměřen na investice do majetku kraje (1 967 mil.Kč) <.>
Při sestavení rozpočtu 2019 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci
programovacího období 2014+ (1 197 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku
kraje nad rámec projektů (738 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích činí
12 %.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních
zdrojů ve výši 789 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 411 mil <.>
Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje <,>
příspěvkovou organizací,z toho 300 mil.Kč má charakter oprav a 111 mil.Kč jsou stavební
investice <.>
Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 89 % celkových výdajů,což je téměř o 4 % více
než v roce 2018 <.>
<br> Rozpočet...

Načteno

edesky.cz/d/2493188

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz