« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Mikroregion Bystřička - návrh rozpočtu 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh-rozpoctu-mrb-na-rok-2019.xls
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na r.2019
IČ:70947040
Rozpočtové příjmy Střednědobý výhled rozpočtu v tis.Kč
Pol Text Skutečnost 1-10/2013 2018 Poznámka K 30.10.2018 2019 2020 2021 2022
Neinv.přijaté dotace od obcí (30,-Kč/obyvatel v r.2019) 482,020 548,200 560,121 500,000 1xxx Daňové příjmy
Neinv.přijaté dotace od krajů 30,000 2xxx Nedaňové příjmy 20 20 20
Příjem dotace OPŽP 11531 7,740,743 7,541,476 3xxx Kapitálové příjmy
4xxx Transfery celkem 0 8,318,943 8,101,597 500,000 4xxx Přiaté dotace 500 500 500
Přijaté neinvestiční dary 25,000 25,000 z toho přísp.od člen.obcí 500 500 500
Příjmy z úroků 1,775 500 300 500
2xxx Ostatní příjmy celkem 1,775 25,500 25,300 500 Přijaté úvěry
Rozpočtové příjmy celkem 0 8,344,443 8,126,897 500,500
Rozpočtové výdaje Příjmy celkem 520 520 520
Pol Text Skutečnost 1-10/2013 2018 Poznámka k 30.10.2018 2019
50xx Ostatní osobní výdaje 0 50,000 10,000 50,000 2019 2020 2020
51xx Nákupy materiálu a služeb 57,064 613,000 270,500 370,000 5xxx Neinvestiční výdaje 520 520 520
výdaje na akci separované nádoby 8,827,443 8,800,306 0 6xxx Investiční výdaje
5xxx Neinvestiční výdaje celkem 160,228 663,000 280,500 420,000 Splátky úvěrů
53xx Neinvestiční transfery cizím PO 8,000 8,000
Rozpočtové výdaje celkem 0 9,498,443 9,088,806 420,000
Výdaje celkem 520 520 520
Příjmy celkem 8,344,443 8,126,897 500,500
Výdaje celkem 9,498,443 9,088,806 420,000
Rozdíl mezi příjmy a výdaji -1,154,000 -961,909 80,500
Financování
8115 Předpokládaný zůstatek na BÚ 400,000
<br> Vypracovala: XXXXXXXXXX XXXX
ve Velké Bystřici XX.XX.XXXX
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/2492807


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz