« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - záměry statutárního města Brna, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměry statutárního města Brna, formát    
č.j.MMB/0469567/2018/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br>
<br>
<br> 1.pronájem prostorů v objektu Červený kopec č.or.1,svěřeném k hospodaření Nemocnici
Milosrdných bratří,příspěvkové organizaci,se sídlem Polní 3,Brno:
<br>
<br> 1.v objektu budovy bez č.p./č.e <.>,pavilon „D“,objekt občanské vybavenosti,která
je součástí pozemku p.č.1064 v k.ú.Štýřice,obec Brno,okres Brno – město <,>
<br>
<br> 2.v objektu budovy bez č.p./č.e <.>,pavilon „B“,objekt občanské vybavenosti,která
je součástí pozemku p.č.1066 v k.ú.Štýřice,obec Brno,okres Brno – město <,>
<br>
<br> za účelem provozování Domácího hospice Tabita,terénní odlehčovací služby
<br> a skladových prostor <.>
<br>
<br> Charakteristika pronajímaných prostor:
<br> v objektu pavilon „D“: celková plocha 254.4 m
2
<br>
v objektu pavilon „B“: celková plocha pro účely pronájmu 179.86 m
2
<br>
Celková plocha: 434,26 m
2
<br>
<br>
Doba pronájmu: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2019 do
<br> 31.12.2019
<br> Cena nájemného: nájemné ve výši 1,- Kč/rok za veškeré pronajímané prostory z důvodu
<br> poskytování obecně prospěšných neziskových služeb veřejnosti
<br> Nájemce je povinen hradit veškeré provozní náklady spojené s užíváním pronajatých
<br> prostor,tj.el.energii,vytápění,vodné a stočné,tel.hovory a podílet se na veškerých
<br> nákladech na společné prostory.O výši úhrady těchto nákladů je nájemce povinen uzavřít
<br> samostatnou smlouvu s Nemocnicí Milosrdných bratří,příspěvkovou organizací,a to do 15
<br> kalendářních dnů od podpisu smlouvy o nájmu p...

Načteno

edesky.cz/d/2490026

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz