« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Střednědobý výhled 2020 - 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled 2020 - 2022
2020 2021 2022
<br> 136,83 136,83 136,83
0,80 0,80 0,80
<br> 136,03 136,03 136,03
<br> 544,10 544,10 544,10
544,10 544,10 544,10
<br> 680,93 680,93 680,93
<br> 551,23 551,23 551,23
4,00 4,00 4,00
<br> Poradenské služby 125,00 125,00 125,00
85,00 85,00 85,00
<br> 109,00 109,00 109,00
7,00 7,00 7,00
5,00 5,00 5,00
<br> 49,40 49,40 49,40
136,03 136,03 136,03
<br> 5,00 5,00 5,00
10,00 10,00 10,00
15,65 15,65 15,65
<br> 0,15 0,15 0,15
<br> 551,23 551,23 551,23
<br> -129,70 -129,70 -129,7
<br> -129,70 -129,70 -129,70
<br> -129,70 -129,70 -129,70
<br> 680,93 680,93 680,93
<br> 551,23 551,23 551,23
<br> 129,70 129,70 129,70
<br> -129,70 -129,70 -129,70
<br>
<br> Mikroregion Svitavsko,T.G.Masaryka 5/35,568 02 Svitavy,IČ: 70892261
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2022
<br> Pojistné - XXXXX XXXX,Památník včelích matek
<br> Úroky z BÚ u ČS
<br> Členský příspěvek MAS Svitava
<br> Občerstvení
<br> Třída 5 - Běžné výdaje celkem
<br> Provoz webových stránek
<br> Řádné členské příspěvky - část pro MAS (27 205 obyv.x 5,- Kč)
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> Nájemné - pozemek (Památník včelích matek)
<br> R E K A P I T U L A C E
<br> Třída 8 - Financování celkem
<br> Změna stavu krátk.prostředků na účtech
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> F I N A N C O V Á N Í
<br> V Ý D A J E
<br> Služby za vedení účetnictví
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem
<br> Třída 4 - Přijaté transfery celkem
Řádné členské příspěvky ( 27 205 obyvatel x 20,-Kč)
<br> Dohody o provedení práce
Podpora hudebního festivalu "Hřebečský slunovrat"
<br> Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (OSA o.s.)
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Příprava projektů svazku obcí
<br> Vyvěšeno dne : Sejmuto dne:
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Saldo příjmů a výdajů (rozdíl)
<br> Financování celkem

Načteno

edesky.cz/d/2487354


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz