« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Rozpočet 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2019
SR 2018 UPR 2018 2019
<br> 136,97 136,97 136,83
0,80 0,80 0,80
<br> 136,17 136,17 136,03
<br> 544,66 1 437,77 544,10
544,66 544,66 544,10
<br> 0,00 293,11 0,00
0,00 500,00 0,00
0,00 100,00 0,00
<br> 681,63 1 574,74 680,93
<br> 581,42 1 358,36 602,39
4,00 4,00 4,00
<br> Poradenské služby 125,00 125,00 125,00
115,00 85,00 85,00
109,00 109,00 109,00
<br> 7,00 7,00 7,00
5,00 5,00 5,00
<br> 49,45 49,45 49,40
136,17 0,00 2,19
<br> 5,00 5,00 5,00
10,00 10,00 10,00
15,65 15,65 15,65
<br> 0,15 0,15 0,15
0,00 150,00 185,00
0,00 793,11 0,00
<br> 581,42 1 358,36 602,39
<br> -100,21 -216,38 -78,54
<br> -100,21 -216,38 -78,54
<br> -100,21 -216,38 -78,54
<br> 681,63 1 574,74 680,93
<br> 581,42 1 358,36 602,39
<br> 100,21 216,38 78,54
<br> -100,21 -216,38 -78,54
<br>
<br> Dotace od KU Pardubického kraje - Obnova informačních tabulí
<br> Mimořádné členské příspěvky obcí na POV 2018
Dotace od KU Pardubického kraje - POV 2018
<br> POV 2018 - obnova veřejného prostranství
<br> Občerstvení
<br> Třída 5 - Běžné výdaje celkem
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> V Ý D A J E
<br> Provoz webových stránek
<br> Nájemné - pozemek (Památník včelích matek)
Obnova informačních tabulí v obcích Mikroregionu Svitavsko
<br> Dohody o provedení práce
Podpora hudebního festivalu "Hřebečský slunovrat"
<br> Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (OSA o.s.)
<br> Mikroregion Svitavsko,T.G.Masaryka 5/35,568 02 Svitavy,IČ: 70892261
<br> Rozpočet na rok 2019
<br> Pojistné - XXXXX XXXX,Památník včelích matek
<br> Úroky z BÚ u ČS
<br> Členský příspěvek MAS Svitava
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Příprava projektů svazku obcí
Služby za vedení účetnictví
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem
<br> Třída 4 - Přijaté transfery celkem
Řádné členské příspěvky ( 27 205 obyvatel x 20,-Kč)
<br> Řádné členské příspěvky - část pro MAS (27 205 obyv.x 5,- Kč)
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> R E K A P I T U L A C E
Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> F I N A N C O V Á N Í
Třída 8 - Financování celkem
<...

Načteno

edesky.cz/d/2487353


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz