« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Návrh rozpočtu na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2019 - Výdaje
List1
Návrh rozpočtu Obce Žiželice na rok 2019
<br> VÝDAJE
<br> SU § v korunách Text
231 1014 10,000.00 Ozdrav.Hosp.zvířat
odchyt psů
231 2212 100,000.00 Místní komunikace
místní komunikace,zrcadlo,zastávky
231 2219 100,000.00 Chodníky
opravy,údržba chodníků
231 2321 700,000.00 Odvádění a čištění odpadních vod
Rekonstrukce ĆOV Žiželice,servis,dotace na ČOV
231 2341 200,000.00 Vodní dílo
Rekonstrukce požární nádrže
231 3314 50,000.00 Knihovna
Běžné výdaje,odměny,příspěvky
231 3322 70,000.00 Zachování a obnova kulturních pam <.>
Kaple,sochy,boží muka
231 3392 150,000.00 Kulturní dům
údržba KD,klubovna Stroupeč rekonstrukce,vybavení,vodné energie
231 3399 100,000.00 Sbor pro občanské záležitosti
Dary-výročí od 60 let,mikulášská,rodáci,dětské dny
231 3412 20,000.00 Sport.Zařízení v majetku obce
Běžné výdaje,údržba
231 3419 100,000.00 Ostatní tělovýchovná činnost
Příspěvek TJ,spolky
231 3421 300,000.00 Využití volného času dětí a mládeže
Dětské hřiště doplnění herních prvků,opravy,vodné
energie,výlety,vstupy,atrakce na dětské dny
231 3429 155,000.00 Ostatní zájmová činnost
Klubovna Stroupeč,Žiželice
oprava,údržba,energie,příspěvky
231 3611 80,000.00 Podpora individuální byt.Výstavba
FRB opravy
231 3612 400,000.00 Bytové hospodářství
Revize,voda,elektrika -vyúčtováno nájemníkůmúroky z úvěru
Bytovky -běžná údržba obeních bytů
231 3619 40,000.00 Ostatní rozvoj bydlení
Půjčky fasády
231 3631 300,000.00 Veřejné osvětlení
Elektrika,běžné výdaje,nové lampy VO
231 3632 200,000.00 Pohřebnictví
Oprava márnice,běžná údrřžba
231 3635 50,000.00 Územní plánování
změna územního plánu
231 3639 360,000.00 Komunální služby a územní rozvoj
Běžné výdaje- lavičky,koše,údržba obcí,akce pro obyvatele pořádané obcí
výlety,nájemné za pozemky
231 3721 10,000.00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Běžné výdaje
231 3722 400,000.00 Sběr a svoz komunálního odpadu
Běžné výdaje
231 3723 180,000.00 Sběr a svoz ostatních odpadů
Sepr.sběr -běžné výdaje
231 3744 10,000.00 Protierozní,protil.a prot.Ochrana
B...
Návrh rozpočtu 2019 Přijmy
List1
Návrh rozpočtu Obce Žiželice na rok 2018
<br> PŘÍJMY
<br> SU § v korunách Text
231 Třída 1 6,922,000.00 Daňové příjmy celkem
<br> 231 Třída 2 528,000.00 Nedaňové příjmy celkem
<br> 231 Třída 3 150,000.00 Kapitálové příjmy celkem
<br> 231 Třída 4 0.00 Dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM 7,600,000.00
Rekapitulace příjmy
třída 1 6,922,000.00 Daňové příjmy
třída 2 528,000.00 Nedaňové příjmy
třída 3 150,000.00 Kapitálové příjmy
třída 4 0.00 Příjaté dotace
Příjmy celkem 7,600,000.00
<br> V Žiželicích dne 22.11.2017
Návrh rozpočtu bude předložen na veřejném zasedání ZO dne 12.12.2018
Závazné ukazetele jsou nejvyšší druhové třídy v příjmech a výdajích <.>
Při sestavování rozpočtu byla provedena kontrola dle zák.320/2001 Sb <.>
Vyvěšeno dne : 11/22/18
Sejmuto dne : 12/12/18
<br> Na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup
Vyvěšeno dne : 11/22/18
Sejmuto dne : 12/12/18

Načteno

edesky.cz/d/2485831

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz