« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Usnesení z ustavujícího zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

92.pdf
Obec Hostašovice Dne: 1.11.2018„Č.j.: 00 20-115
<br> Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hostašovice konaného dne 1.11.2018 v zasedací místnosti OU
<br> Ustavující zasedání zastupitelstva obce v Hostašovicich podle zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů po projednání schváleného programu přijímá toto usnesení:
<br> 1,ZO bere na vědomí podle 5 69 odst.1,ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce
<br> 2,a) ZO bere na vědomí podle 5 69 odst.2 složení slibu 9 členů zastupitelstva obce b) ZO schvaluje veřejně hlasování k projednávaným záležitostem.vedeni diskuze ihned při projednávání bodu programu a přijetí usneseni ke každému bodu programu ihned po projednání
<br> 3,Zastupitelstvo obce Hostašovice určuje ověřovatele zápisu ingKateřinu Kudělkovou a ingLukáše Velarta a zapisovatelku Kateřinu Filipovou DiS <.>
<br> 4,Zastupitelstvo obce Hostašovice volí návrhovou komisi ve složení - předseda Mgr.Vratislav Vytejček — člen ing.XXXXX XXXXX
<br> X,ZO schvaluje program ustavujícího zasedání
<br> 6,21) Zastupitelstvo obce Hostašovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.b) Zastupitelstvo obce Hostašovice v souladu s š 84 odst.2 pism.k) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.určuje.ze pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn od 1.11.2018.c) Zastupitelstvo obce Hostašovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.(1) Zastupitelstvo obce Hostašovice volí starostou obce Zdeňka Kelnara e) Zastupitelstvo obce Hostašovice volí místostarostkou obce ing.Kateřinu Dudovou
<br> 7,ZO v souladu s š 84 odst.2 písm.l) a Š' 117 odst.2 zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích a,zřizuje výbor finanční a výbor kontrolnk oba o počtu 3 členů b,voli předsedou finančního výboru ing.Tomáše Kozáka c.volí předsedou kontrolního výboru Mgr.Vratislava Výtejčka d.volí za členy finančního výboru ing.Lukáše Veiarta a Ondřeje Bialončika e,volí za členy kontrolního výboru Rostislava Moščáka a XXXXX Vahalíka
<br> X,ZO s...

Načteno

edesky.cz/d/2485631

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz