« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Usnesení z ustavujícího zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

92.pdf
Obec Hostašovice Dne: 1.11.2018„Č.j.: 00 20-115
<br> Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hostašovice konaného dne 1.11.2018 v zasedací místnosti OU
<br> Ustavující zasedání zastupitelstva obce v Hostašovicich podle zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů po projednání schváleného programu přijímá toto usnesení:
<br> 1,ZO bere na vědomí podle 5 69 odst.1,ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce
<br> 2,a) ZO bere na vědomí podle 5 69 odst.2 složení slibu 9 členů zastupitelstva obce b) ZO schvaluje veřejně hlasování k projednávaným záležitostem.vedeni diskuze ihned při projednávání bodu programu a přijetí usneseni ke každému bodu programu ihned po projednání
<br> 3,Zastupitelstvo obce Hostašovice určuje ověřovatele zápisu ingKateřinu Kudělkovou a ingLukáše Velarta a zapisovatelku Kateřinu Filipovou DiS <.>
<br> 4,Zastupitelstvo obce Hostašovice volí návrhovou komisi ve složení - předseda Mgr.Vratislav Vytejček — člen ing.XXXXX XXXXX
<br> X,ZO schvaluje program ustavujícího zasedání
<br> 6,21) Zastupitelstvo obce Hostašovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.b) Zastupitelstvo obce Hostašovice v souladu s š 84 odst.2 pism.k) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.určuje.ze pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn od 1.11.2018.c) Zastupitelstvo obce Hostašovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.(1) Zastupitelstvo obce Hostašovice volí starostou obce Zdeňka Kelnara e) Zastupitelstvo obce Hostašovice volí místostarostkou obce ing.Kateřinu Dudovou
<br> 7,ZO v souladu s š 84 odst.2 písm.l) a Š' 117 odst.2 zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích a,zřizuje výbor finanční a výbor kontrolnk oba o počtu 3 členů b,voli předsedou finančního výboru ing.Tomáše Kozáka c.volí předsedou kontrolního výboru Mgr.Vratislava Výtejčka d.volí za členy finančního výboru ing.Lukáše Veiarta a Ondřeje Bialončika e,volí za členy kontrolního výboru Rostislava Moščáka a XXXXX Vahalíka
<br> X,ZO s...

Načteno

edesky.cz/d/2485631

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz